Stap 7 Verbeter, veranker en vernieuw

Stap 7: Verbeter, veranker en vernieuw

Belangrijk is nu dat u regelmatig nagaat of de acties en maatregelen die u onderneemt hun doel hebben bereikt en nog actueel zijn. Alleen al door aan de slag te gaan verandert uw omgeving namelijk al en daarmee ook de kansen en mogelijkheden, maar ook kunnen nieuwe bedreigingen de kop op steken.

In deze evaluatiefase kijkt u vooral naar de effectiviteit van de acties die ondernomen zijn, zodat u de aanpak steeds kunt blijven verbeteren.

Borg dat het onderwerp periodiek bespreekbaar blijft. Evalueer de beleving van de medewerkers, het proces en de effectiviteit van de maatregelen.

Fase 1 Evalueren
Hulpvragen zijn:
• Hebben we ons oorspronkelijke doel bereikt? Zo nee, wat houdt ons tegen?
• Wat hebben we tot nu toe gedaan? Wat moet nog gebeuren?
• Hoe is de inzet van de maatregelen verlopen? Zijn er zaken waar men in de uitvoering
  tegenaan gelopen is? Zo nee, zijn deze inmiddels opgelost?
• Pakken de maatregelen uit zoals gedacht? Zijn hier nog kansen? Wat kunnen we van dit
  traject leren?
• Zijn er nieuwe risico’s bijgekomen? Nieuwe aspecten ontdekt?
• Kunnen we de maatregelen en afspraken standaard maken? Zo nee, welke
  veranderingen willen we aanbrengen?
• Kunnen we de goede oplossingen ook elders toepassen?
• Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie
  en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen.

Fase 2 Bijstellen
Is uit de evaluatie gekomen dat dingen anders kunnen en moeten? Dan is het belangrijk om daadwerkelijk bij te sturen. Doe dat niet alleen mondeling, maar stel ook het plan van aanpak bij. Gebruik om een juiste vervolgstap te maken alle tot nu verzamelde informatie.

Wanneer het proces stagneert dan is het aan het management om gepaste maatregelen om de bij te sturen.

Fase 3 Verankeren
Welke maatregelen en afspraken kunnen gestandaardiseerd worden? Voeg ze toe aan bestaande activiteiten, zoals bijvoorbeeld de functioneringscyclus.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid is een continue cyclus. Dus wanneer de laatste stap in uw plan van aanpak is afgerond, kunnen aan de hand van deze stap weer vervolgacties gepland worden. Zo blijft uw aandacht en dat van uw medewerkers geborgd.

Stappenplan naar succes (Stigas, 2017 Kamps)

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten