Functiewaardering

Functiewaarderingssysteem

Vanaf januari 2003 is een functiewaarderingssysteem in de groene sector ingevoerd. Iedere werkgever is volgens de cao verplicht met dit systeem te werken.

Het salaris dat een medewerker die bij een bedrijf werkt ontvangt, wordt in de eerste plaats bepaald door de functie die hij of zij vervult. Het soort werk en de taken die worden verricht zijn medebepalend. Daarnaast spelen vaak de leeftijd en ervaring een rol.

Functies verschillen van elkaar. Er zijn lichtere en zwaardere functies, functies die weinig of juist veel eisen stellen aan bijvoorbeeld kennis, verantwoordelijkheden, contactuele vaardigheden of handvaardigheden. Het is normaal dat voor functies die in zwaarte verschillen een verschillend salaris wordt betaald.

Om de beloning op een rechtvaardige manier te kunnen vaststellen, moeten functies worden gerangschikt naar zwaarte. Soms is zo’n rangorde gemakkelijk op het gevoel te maken. Maar wanneer de verschillen tussen functies klein zijn of wanneer het gaat om functies in heel andere afdelingen of bedrijfsonderdelen, dan moet een hulpmiddel worden gebruikt om vast te stellen of de ene functie lichter of zwaarder is dan de andere functie.

Zo’n hulpmiddel is een functiewaarderingssysteem, een meetlat die algemeen aanvaard en algemeen gebruikt wordt. Met behulp van zo’n systeem worden functies ontleed in een aantal van te voren duidelijk omschreven gezichtspunten. Vervolgens worden daaraan punten toegekend en worden alle punten bij elkaar geteld. De uitkomst geeft dan de waarde van de functie aan.

De ondernemingen die vallen onder de Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland zijn verplicht de ORBA-methode, een systeem van de AWVN (Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW), te gebruiken als meetlat voor het waarderen en indelen van de cao-functies.

De ORBA-methode wordt in Nederland door veel ondernemingen gebruikt. Functies binnen de groene sector kunnen zo nodig dus ook goed worden vergeleken met functies bij andere bedrijven. De keuze om de ORBA-methode te gebruiken is in overleg met de vakorganisaties gemaakt.

Ervaring heeft geleerd dat het niet nodig is alle functies die binnen een afdeling of bedrijfsonderdeel voorkomen volledig te meten en in punten uit te drukken om de rangorde ervan vast te stellen.

Het is voldoende om zorgvuldig een aantal herkenbare functies te kiezen en deze functies volledig te meten. Deze functies gelden daarna als standaard of norm en worden referentiefuncties genoemd. Binnen de groene sector zijn op deze wijze 23 verschillende functies omschreven en gewaardeerd.

Zo zijn er functies die speciaal zijn toegeschreven op de verschillende groene groepen: hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, interieurbeplanters, greenkeepers en machinisten. De functies worden door middel van het ORBA-systeem ingedeeld.

Het is niet mogelijk om aan elke afzonderlijke functie een eigen salaristabel te koppelen. Functies die weliswaar ieder een andere waarde hebben in punten, maar die van vergelijkbaar niveau zijn, worden daarom gebundeld tot een functiegroep. Alle functies met een waarde tussen de ondergrens en de bovengrens van de betrokken functiegroep, behoren tot die groep. Op al die functies is dezelfde salarisgroep van toepassing.

Een medewerker is ooit een keer ingedeeld in een functiegroep van de cao. Na verloop van tijd kan het gevoel ontstaan dat de indeling niet meer klopt, omdat de inhoud van de functie behoorlijk gewijzigd is. In dit geval kan een verzoek tot herindeling worden ingediend. Het initiatief daartoe kan genomen worden door de functievervuller zelf, door de leidinggevende of door personeelszaken.

Functiewaardering Boomtechnisch Adviseur
In het kader van uniformering van functies in de branche heeft VHG Vakgroep Boomspecialisten in november 2010 een functieprofiel beschreven voor de functie Boomtechnisch Adviseur. Het profiel is uitgewerkt door werkgeversvereniging AWVN op basis van gesprekken met boomtechnisch adviseurs en leidinggevenden in de praktijk. Naast de verantwoordelijkheden en kerntaken zijn het doel van de functie en de positie binnen de organisatie beschreven. Het beschreven functieprofiel is gewaardeerd volgens de ORBA-systematiek waardoor de functie gemakkelijker te vergelijken is ten opzichte van andere functies in de branche en daarbuiten. 

Leden van Branchevereniging VHG kunnen de referentiefuncties uit het Functiewaarderingshandboek downloaden.

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten