Opdrachtgevers:

Flora & Fauna

Natuurwetgeving in Nederland

Natuurgebieden, planten en dieren worden in Nederland beschermd door de Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt sinds 1 januari 2017 de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet 2002 en de Boswet. Medio 2021 of 2022 zal de Wet Natuurbeschermingswet naar verwachting opgaan in de Omgevingswet.

De Wet natuurbescherming is een raamwet waarbij op basis van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) nadere invulling wordt gegeven aan de kaders van de wet, zie ook Regeling Wet natuurbescherming.

De wetteksten zijn te vinden op de website van de overheid en vandaar ook als pdf te downloaden. Op deze pagina’s volgt een samenvatting van de belangrijkste zaken voor hoveniers en groenvoorzieners.

Contact
Branchevereniging VHG is actief betrokken bij de ontwikkeling van de gedragscodes flora en fauna -een van de instrumenten in de Wet natuurbescherming- en draagt bij aan de verspreiding van kennis over het werken met de gedragscodes. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met VHG Ondernemershelpdesk, tel. (030) 659 55 50 of ondernemershelpdesk@vhg.org. VHG Ondernemershelpdesk op dinsdag bereikbaar tot 20.00 uur en op de overige werkdagen tot 17.00 uur.

 De Wet natuurbescherming maakt onderscheid in:
• Gebiedsbescherming (Natura 2000-gebieden)
• Soortbescherming
• Houtopstanden, hout en houtproducten

Ga direct naar de instrumenten uit de wet of naar toepassing van gedragscodes en certificering.

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten