Opdrachtgevers:

Toepassing gedragscodes

- - Deze pagina is onder constructie - -

 

Toepassing gedragscodes

De Flora- en faunawet maakt onderscheid in 2 type werkzaamheden waarvoor gedragscode kunnen worden ingezet: bestendig beheer en ruimtelijke ontwikkelingen. Het inzetbereik is verschillend.

Werken met de gedragscodes van Stadswerk en Branchevereniging VHG betekent dat er altijd een Plan van aanpak Flora- en faunawet aan de gedragscode wordt gekoppeld. Ook is deskundigheid in de vorm van certificering vereist.

Bestendig beheer en onderhoud
Onder bestendig beheer en onderhoud worden activiteiten verstaan die een voorzetting zijn van de praktijk die gericht is op instandhouding van de bestaande situatie. Het doorvoeren van veranderingen zoals nieuwe werktechnieken of grootschalige maatregelen (kaalkap, omvorming, incidenteel baggeren) is geen bestendig beheer.
Gedragscodes voor bestendig beheer en onderhoud kunnen worden ingezet voor soorten van tabel 2, tabel 3 en vogels.

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting
Onder ruimtelijke ontwikkelingen wordt verstaan het ondernemen van activiteiten die leiden tot functieverandering of uiterlijke verandering van een gebied. Voorbeelden zijn de aanleg van wegen en woonwijken of de bouw van een huis of stal.

Gedragscodes voor bestendig beheer en onderhoud kunnen worden ingezet voor soorten van tabel 2 en vogels. Dus NIET voor soorten van tabel 3, hiervoor moet ontheffing worden aangevraagd.

Plan van aanpak
Bij het werken met de landelijk inzetbare gedragscodes van VHG en Stadswerk is een plan van aanpak verplicht. In de gedragscodes is daarvoor een format opgenomen met de onderwerpen die in het plan van aanpak moeten worden opgenomen. Er zijn ook voorbeelden van een plan van aanpak verkrijgbaar (als onderdeel van de informatieset).

Je kunt een plan van aanpak per object of per project opstellen. Keren in jouw bedrijf werkzaamheden regelmatig terug, maak dan per type werkzaamheid een plan van aanpak in plaats van per project. Bijvoorbeeld een plan van aanpak voor snoeiwerkzaamheden of maaiwerkzaamheden.

Belangrijk is om in het plan van aanpak de verbinding te maken tussen de voorkomende soorten en jouw werkzaamheden. Bijvoorbeeld wat doe je wanneer er in de bermen die je moet maaien orchideeën groeien of wanneer er merels nestelen in een haag die moet worden gesnoeid.

Er zijn ook bedrijven die software hebben ontwikkeld om de basis voor een plan van aanpak te genereren.

Noodzaak certificering
Het ministerie stelt aan het verzamelen van soortinformatie en het uitvoeren van werkzaamheden waarbij beschermde soorten voorkomen deskundigheidseisen . VHG en Stadswerk hebben voor het inventarisaren, contracteren en uitvoeren van werkzaamheden deze algemene deskundigheidseisen nader uitgewerkt zodat deze ook kunnen worden geborgd. In de tabel zijn de verschillende certificaten op een rij gezet.

 

Zorgvuldig inventariseren

Zorgvuldig handelen
Bestendig beheer

Zorgvuldig handelen Ruimtelijke ontwikkeling

Flora- en faunacontroleur

Niveau 1
Voorman/medewerker

Niveau 3 Bedrijfsleider/werkvoorbereider

Flora- en fauna-inspecteur

Niveau 2
Opzichter/ uitvoerder

Niveau 4
Projectleider/adviseur

(Specialist)

Niveau 3 Bedrijfsleider/werkvoorbereider

 

 

De deskundigheid dient aantoonbaar te zijn middels een door VHG/Vereniging Stadswerk afgegeven certificaat van een erkend opleidingsinstituut. Er zijn meerdere aanbieders van opleidingen en examens. Let bij het selecteren van een opleider of er een VHG/Stadswerkcertificaat wordt verstrekt!

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Groepen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten