Toepassing gedragscodes en certificering

Toepassing gedragscodes en certificering

De Wet natuurbescherming maakt onderscheid in twee typen activiteiten waarvoor gedragscodes kunnen worden ingezet: bestendig beheer en onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

Werken met de gedragscodes van Stadswerk en Branchevereniging VHG betekent dat er altijd een Plan van aanpak flora- en fauna aan de gedragscode wordt gekoppeld en dat de werkzaamheden door een deskundige worden uitgevoerd.

Bestendig beheer en onderhoud
Onder bestendig beheer en onderhoud worden werkzaamheden verstaan die een voorzetting zijn van de praktijk die gericht is op instandhouding van de bestaande situatie. Het doorvoeren van veranderingen zoals nieuwe werktechnieken of grootschalige maatregelen (kaalkap, omvorming, incidenteel baggeren) is geen bestendig beheer. Gedragscodes voor bestendig beheer en onderhoud kunnen worden ingezet voor alle beschermde soorten.

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting
Onder ruimtelijke ontwikkelingen wordt verstaan het ondernemen van activiteiten die leiden tot functieverandering of uiterlijke verandering van een gebied. Voorbeelden zijn het omvormen van beplantingen naar gras, maar ook het kappen van bomen en het baggeren van watergangen.

Gedragscodes voor ruimtelijke ontwikkeling kunnen volgens de wettekst ook worden ingezet voor alle soorten. Voor soorten waarvan de staat van instandhouding ongunstig is het verstandig  om vooraf contact op de nemen met de provincie of zij een gedragscode als instrument geschikt vinden. Denk hierbij aan soorten als vleermuizen, adders en uilen.

Plan van aanpak 
Bij het werken met de landelijk inzetbare gedragscodes van VHG en Stadswerk is een plan van aanpak verplicht. In de gedragscodes is daarvoor een format opgenomen met de onderwerpen die in het plan van aanpak moeten worden opgenomen. Er zijn ook voorbeelden van een plan van aanpak verkrijgbaar (als onderdeel van de informatieset).

Je kunt een plan van aanpak per object of per project opstellen. Keren in jouw bedrijf werkzaamheden regelmatig terug, maak dan per type werkzaamheid een plan van aanpak in plaats van per project. Bijvoorbeeld een plan van aanpak voor snoeiwerkzaamheden of maaiwerkzaamheden.

Belangrijk is om in het plan van aanpak de verbinding te maken tussen de voorkomende soorten en jouw werkzaamheden. Bijvoorbeeld wat doe je wanneer er in de bermen die je moet maaien orchideeën groeien of wanneer er merels nestelen in een haag die moet worden gesnoeid?

Er zijn ook bedrijven die software hebben ontwikkeld om de basis voor een plan van aanpak te genereren.

Aantoonbare deskundigheid
Het ministerie stelt aan het verzamelen van soortinformatie en het uitvoeren van werkzaamheden waarbij beschermde soorten voorkomen deskundigheidseisen. VHG en Stadswerk hebben voor het inventariseren, contracteren en uitvoeren van werkzaamheden deze algemene deskundigheidseisen nader uitgewerkt zodat deze ook kunnen worden geborgd. In de tabel zijn de verschillende certificaten op een rij gezet.

Zorgvuldig inventariseren

Zorgvuldig handelen
Bestendig beheer

Zorgvuldig handelen Ruimtelijke ontwikkeling

Flora- en faunacontroleur

Niveau 1
Voorman/medewerker

Niveau 3 Bedrijfsleider/werkvoorbereider

Flora- en fauna-inspecteur

Niveau 2
Opzichter/ uitvoerder

Niveau 4
Projectleider/adviseur

(Specialist)

Niveau 3 Bedrijfsleider/werkvoorbereider

 


De deskundigheid dient aantoonbaar te zijn bijvoorbeeld door een door VHG/Vereniging Stadswerk afgegeven certificaat van een erkend opleidingsinstituut. Er zijn meerdere aanbieders van opleidingen en examens. Let bij het selecteren van een opleider of er een VHG/Stadswerkcertificaat wordt verstrekt!

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten