Opdrachtgevers:

Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION)

Ondernemers moeten bij elke ‘mechanische grondroering’ een melding doen bij het Kadaster. Denk aan mechanisch graven, het wegfrezen van stobben, mechanisch zaaien en verticuteren. Het Kadaster verschaft bij melding informatie over de ondergrondse kabels en leidingen. Mochten deze tijdens de werkzaamheden beschadigd raken, dan kan het Agentschap Telecom een boete opleggen.

Branchevereniging VHG spant zich in om de geldende wet - de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) - op een aantal punten aangepast te krijgen. VHG erkent het doel van de wet, maar ziet voor haar leden de noodzaak om een aantal praktische knelpunten op te lossen.
 
VHG wil de volgende zaken aangepast zien in de WION:
• Verplichte registratie van huisaansluitingen: nu moeten kabel- en leidingbeheerders
  alleen gegevens van het hoofdleidingnet (in het openbaar gebied) aanleveren. Dat leidt
  ertoe dat hoveniers na melding een lege overzichtskaart van een werkgebied krijgen
  van het Kadaster, terwijl er toch allerlei kabels en leidingen in de grond liggen.
• Beperking van de aansprakelijkheid bij afwijkende ligging van kabels en leidingen.
• Uitzondering van meldingsplicht bij ondiepe bewerkingen zoals mechanisch zaaien.

VHG heeft bovenstaande knelpunten kenbaar gemaakt aan het Ministerie van Economische Zaken in de evaluatie van de WION.

Bent u VHG-lid en heeft u een opmerking over de WION? Meld het bij de VHG-Ondernemershelpdesk.

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten