Verenigingsbureau

Organisatie

Het verenigingsbureau is de dienstverlener van Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). Er werken vakmensen die leden bezoeken, adviseren en ondersteunen op tal van terreinen zoals bedrijfsvoering, juridische zaken, personeelsbeleid, onderwijs en milieu. Binnen het verenigingsbureau bestaan de volgende afdelingen: Markt & Lobby, Ondernemersbeleid en Relatiebeheer.

 

Egbert Roozen

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoon: 085 - 330 77 00
E-mail: e.roozen@vhg.org

Als ‘meewerkend voorman’ werk ik samen met mijn collega’s aan de belangenbehartiging van onze leden. Het meest in het oog springt daarbij de politieke lobby, die op allerlei niveaus uitgevoerd wordt. Belangrijkste doel hiervan is om ruimte te scheppen voor onze ondernemers. Als verenigingsbureau hebben we de verantwoordelijkheid het jaarplan goed uit te voeren. Dit jaarplan bevat alle activiteiten en komt tot stand op basis van de wensen en behoeften van de leden. Ik help mee met de uitvoering, bewaak de voortgang en leg verantwoording af aan de ledenraad, het bestuur en de achterban.

Ik vind het erg leuk om de ‘groene boodschap’ zo breed mogelijk uit te dragen. Ik wil ervoor zorgen dat groen hoog op de maatschappelijke agenda staat en dat we op basis van onderzoek, onderwijs en innovatie nieuwe kansen voor onze ondernemers realiseren.Hoe meer schouders onze boodschap dragen, hoe sterker we als branche kunnen staan. Mijn oproep aan de ondernemers in onze sector is daarom samen voor onze branche te gaan!” 

 

 

Angélique Bruêns

Directiesecretaresse

 

 

 

 


Telefoon: 085 - 330 77 00 of 06 - 18 87 10 36
E-mail: a.bruens@vhg.org

 

Jacques-Paul van Meel

Manager Bedrijfsbureau a.i.
Telefoon: 085 - 330 77 00
E-mail: jp.van.meel@vhg.org

"Als tijdelijk manager werk ik met alle collega’s en het bestuur aan de verbeteringen van de VHG-organisatie. Intern heeft dit tot een aantal grote veranderingen geleid (met betrekking tot jaarplan, verhuizing kantoor en reorganisatie). Het doel van de interne veranderingen is het nog zichtbaarder maken van de oplossingen van de groene ondernemers bij publieke en particuliere opdrachtgevers. Daarbij behartigt VHG de belangen van de individuele groene ondernemer met gerichte ondersteuning (diensten, hulpmiddelen, marketing, projecten). En van het collectief van de sector door te werken aan een gezond ondernemingsklimaat (lobby, onderwijs, arbeidsmarkt, CAO, arbeidsomstandigheden).
 
Het is mooi om met de collega’s te werken aan het vergroten van de zichtbaarheid van de VHG en haar leden. Daarnaast streven we naar een verlaging van de vaste contributie. Zo maken we het VHG-lidmaatschap nog aantrekkelijker voor groene ondernemers. Waardoor we als collectief van groene ondernemers nog sterker staan."

 

 

Daniëlle den Bleker - Nauman

Beleidsadviseur Communicatie

 
 

  

Telefoon: 085 - 330 77 00
E-mail: d.den.bleker@vhg.org

“De communicatie van VHG met haar leden en de profilering van de branche in de markt staan centraal in mijn functie. Ik help mee om communicatiestrategieën te ontwikkelen en adviseer collega’s, directie en leden hierover. Vervolgens coördineer ik de ontwikkeling van communicatiemiddelen. Van de VHG-website en de inzet van social media tot folders en het VHG Magazine maar ook beurzen en evenementen. Belangrijk is dat alle communicatie-uitingen op elkaar aansluiten en passen bij de uitstraling van VHG als branchevereniging voor professionele ondernemers in het groen. Zo draag ik bij aan een beter imago van de branche en meer zichtbaarheid van het vak.”

 

Marc Custers

Beleidsadviseur

 

 

 


 

Telefoon: 085 - 330 77 00 of 06 - 26 91 03 23
E-mail: m.custers@vhg.org

“Mijn werk draait om het creëren van ruimte voor het ondernemerschap zodat aangesloten leden gemakkelijker, beter en meer kunnen ondernemen in Nederland. Centraal daarbij staat voor mij het verbinden van mensen en organisaties. Samen bereiken ze uiteindelijk meer dan individueel. VHG-leden wil ik laten ervaren dat zij deel uitmaken van een organisatie die staat voor vakmanschap, inspiratie en autoriteit. Gezamenlijk creëren van nieuwe kansen voor nu en in de toekomst. Een toekomst waarin groen veel meer is dan alleen decoratie.”

 

Mario Geuze

Beleidsadviseur

 

 

Telefoon: 085 - 330 77 00 of 06 - 14 30 00 84
E-mail: m.geuze@vhg.org

“Ik ondersteun de drie VHG-domeinen Particulier, Openbaar Groen en Het Levende Gebouw bij het uitdragen van dak- en gevelgroen als oplossing voor hedendaagse problemen zoals stijgende neerslag en opwarming van het stedelijk gebied (hittestress). Dat doen we via lobby, promotie, onderzoek en innovatie. Daarnaast ben ik als financieel medewerker onder andere verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer en de personele tijdsregistratie.”

 

Ingrid Sangers 

Beleidsadviseur
Telefoon: 085 - 330 77 00 of 06 - 18 87 10 41
E-mail: i.sangers@vhg.org

Als beleidsadviseur binnen VHG ben ik betrokken bij diverse, voor onze leden en groene sector relevante, wet- en regelgeving en projecten waaronder Omgevingswet, duurzame inzetbaarheid, aanbesteden, biodiversiteit, VHG Platform voor Natuurlijk Zwemwater, City Deal Openbare Ruimte, IPM Sportvelden en de Nationale Bijenstrategie. Ook ben ik, namens VHG, bestuurslid van Stigas. Daarnaast coördineer ik de digitale nieuwsbrief en de website van VHG.

 

Jeroen Zijlmans

Beleidsadviseur Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid
 

 

 

 Telefoon: 085 - 330 77 00 of 06 - 30 35 06 67
E-mail: j.zijlmans@vhg.org

“Ik zet mij in voor het beroepsonderwijs in de sector, de VHG Brancheopleiding en alle zaken rondom opleidings- en scholingssubsidies. Ik zorg ervoor dat de stem van het bedrijfsleven bij de vormgeving en uitvoering van het beroepsonderwijs wordt gehoord en dat er subsidies voor de sector beschikbaar komen. Het doel is dat het onderwijs aansluit op de vragen vanuit de bedrijven. Zo creëren we gezamenlijk een arbeidsmarkt van waaruit voldoende goed gekwalificeerde medewerkers beschikbaar zijn. Het leukste aan mijn functie vind ik het bereiken van concreet resultaat voor de leden. Voorbeelden daarvan zijn de uitwerking van het sectorplan en de verzwaarde aandacht voor ‘groene kennis’ in het mbo.”

 

Nagib Benamar 

Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden & CAO

 

 
 

 Telefoon: 085 - 330 77 00 of 06 - 18 83 72 65
E-mail: n.benamar@vhg.org

“Ik help de leden van VHG met een goede collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Een cao die perspectief en zekerheid biedt en de arbeidsverhoudingen regelt. Het tegengaan van concurrentie op arbeidsvoorwaarden staat daarbij voorop. Als juridisch adviseur ben ik betrokken bij de totstandkoming van de cao. Ik ondersteun de cao-onderhandelingscommissie, bewaak de juridische aspecten en informeer VHG-leden en bestuurders. Het lobbyen bij het ministerie van Sociale Zaken en VNO-NCW/MKB-Nederland op de terreinen arbeidsrecht en sociale zekerheid hoort ook bij mijn werk. Graag zet ik mijn tanden in complexe juridische vraagstukken!”

 

 Joke Mul

 Secretaresse
 

 

 


 

Telefoon: 085 - 330 77 00
E-mail: j.mul@vhg.org

“Mijn werk is grotendeels gericht op het ondersteunen van mijn collega’s van de afdelingen. Ik werk bijvoorbeeld mee aan het actueel houden van de VHG-website, het beheren van het fotoarchief en het ondersteunen bij de organisatie van de verschillende competities. Het leukste aan mijn werk vind ik dat het zo divers en afwisselend is.”

  

 

 Richard Maaskant

 Accountmanager Relatiebeheer
  

 

 

 Telefoon: 085 - 330 77 00 of 06 - 20 11 28 08
E-mail: r.maaskant@vhg.org

“De diensten en hulpmiddelen van VHG zijn gericht op onze leden en overige professionele ondernemers in de hoveniers- en groenvoorzieningsbranche. Dat  kunnen hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners, interieurbeplanters en ontwerpers zijn. Al onze diensten hebben tot doel het professionaliteitsniveau van onze leden te verhogen, de winstgevendheid te verbeteren en daardoor de continuïteit van hun bedrijven voor de lange termijn te borgen. Samen met de accountmanagers, adviseurs en kennispartners van de VHG zorgen we er dan ook voor dat onze leden kunnen rekenen op praktisch toepasbare informatie, -adviezen, en –ondersteuning.” 


Marc Wichman

Accountmanager Relatiebeheer

 

 

 

Telefoon: 085-330 77 00 of 06 - 55 83 30 53
E-mail: m.wichman@vhg.org

“Bij de afdeling Relatiebeheer staat het directe contact met de leden centraal. We willen er zo voor zorgen dat onze dienstverlening goed aansluit bij de behoeften van de bedrijven. We richten ons daarbij op alle ondernemers in het groen. Van zelfstandige ondernemers tot bedrijven met veel medewerkers en van hoveniers tot boomspecialisten. In onze advisering gaat het met name om het verbeteren van het rendement van het bedrijf. Bijvoorbeeld door te werken aan meer onderscheidend vermogen en/of een betere beheersing van het proces. Als accountmanagers staan we dicht bij de praktijk. De leden kunnen dus rekenen op praktisch toepasbare informatie en concrete adviezen.” 

 

Johan Tuenter

Adviseur Ondernemershelpdesk

 

 


 

 

Telefoon: 085 - 330 77 00 of 06 - 20 11 28 06
E-mail: ondernemershelpdesk@vhg.org of j.tuenter@vhg.org

“Ik help de aangesloten leden als ze vragen hebben. Dat kan op allerlei terreinen zijn: personeelszaken (cao, loonberekeningen), bedrijfsvoering, juridische zaken (bijv. veranderende wetgeving, geschillen) enzovoort. Ze kunnen dagelijks bij de VHG terecht. Als adviseur zorg ik ervoor dat de ondernemer zich zoveel mogelijk kan richten op zijn kernactiviteit, namelijk: ondernemen in het groen. Het leukste aan mijn functie vind ik dat ik een spil ben tussen de theorie en de praktijk.”

 

Eline Visser

Officemanager Relatiebeheer

 

 

 

 

Telefoon: 085 - 330 77 00 of 06 - 18 87 10 35 
E-mail: e.visser@vhg.org

Mijn werk is grotendeels gericht op het ondersteunen van het hoofd van de Ondernemershelpdesk en het up-to-date houden van de website. Ook is de planning en organisatie van het Professionaliseringsprogramma een van mijn taken. Dit programma bestaat uit meerdere workshops die als insteek hebben, de ondernemer door middel van praktische en theoretische kennis, ondersteuning te bieden in de bedrijfsvoering.Een dagdeel in de week beman ik de VHG ondernemershelpdesk. Dan houd ik mij bezig met het beantwoorden van de meest uiteenlopende ondernemersvragen.

  

 

 

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten