Opdrachtgevers:

Activiteiten 2010-2018

VHG Platform Ontwerpers kent voor de organisatie van bijeenkomsten een seizoen van september tot maart. Ieder seizoen worden vier platformbijeenkomsten en een excursie georganiseerd. Om u een indruk te geven van de platformbijeenkomsten vindt u hieronder een korte omschrijving van de afgelopen seizoenen.

VHG Platformbijeenkomst 'I am Nature'

Op maandag 12 november 2018 vond in Beesd, bij de Heerlijkheid Mariënwaerdt, een platformbijeenkomst plaats met als titel 'I am Nature' waarmee aandacht werd besteed aan toekomstbestendige tuinontwerpen. Tuin- en landschapsarchitect Bert Huls verleende zijn medewerking aan deze bijeenkomst in de vorm van een inspiratiesessie en workshops naar aanleiding hiervan.

Seizoen 2016-2017 Platform Ontwerpers presenteert oplossingen voor klimaatbestendige buitenruimten in Arnhem

De deelnemers van het Platform Ontwerpers presenteerden op 22 maart 2017 in Arnhem hun ideeën voor klimaatbestendige buitenruimten in een drietal wijken in deze stad. ‘Klimaatbestendig Ontwerpen’ is dit seizoen het thema binnen dit platform en de leden zijn aan de slag gegaan met concrete cases. De resultaten presenteerden zij aan wijkbewoners en vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem, waaronder wethouder Ine van Burgsteden.

Met hun ideeën inspireren en motiveren de ontwerpers de wijkbewoners en de gemeente Arnhem voor meer groen in tuinen en de openbare ruimte. Daarmee wordt ook een bijdrage geleverd aan de problemen van wateroverlast na hevige stortbuien. Vooral de wijken Schaarsbergen en Lombok in Arnhem hebben daar mee te kampen. Voor de wijk Kronenburg-Vredenburg bedachten de ontwerpers groene oplossingen om hittestress te verminderen.

In het VHG-Magazine van april 2017 heeft een artikel gestaan over de bijeenkomsten van het Platform Ontwerpers in het kader van Klimaatbestendig ontwerpen.

Nieuwe mogelijkheden
De bewoners en wethouder waren enthousiast over de aangedragen ideeën. “We zijn hier al bewust bezig met klimaatbestendigheid, maar deze presentaties brengen weer nieuwe mogelijkheden naar voren”, aldus wethouder Van Burgsteden. “De ambassadeurs uit de wijken kunnen hier zeker mee verder. Hier in Arnhem zijn de bewoners namelijk zelf verantwoordelijk voor de uitstraling van de wijk en de uitgaven van het beheerbudget. Als zij het ontwerp zien zitten, dan kunnen ze vervolgstappen zetten.” Een bewoner die actief is in het platform ‘Arnhem Klimaatbestendig’ gaf na afloop aan graag met de ontwerpers verder te willen praten over de ideeën.

In het VHG Magazine van april leest u meer over het seizoen Klimaatbestendig Ontwerpen van het Platform Ontwerpers.

Seizoen 2015-2016 Platform Ontwerpers over beplanting 

Ook dit seizoen hebben weer een viertal bijeenkomsten plaats gevonden van het Platform Ontwerpers. Ter afsluiting van het seizoen werd op 18 juni een excursie georganiseerd.

Zoals gebruikelijk kwamen ook dit seizoen verschillende gastsprekers aan het woord en werden oefeningen georganiseerd. De bijeenkomsten van het Platform Ontwerpers hadden dit seizoen als nieuw jaarthema ‘Beplanting’. We trapten af met Modeste Herwig die ons meenam in de toepassing van sortiment, een stukje geschiedenis en sortimentskennis, met voorbeelden van bekende ontwerpers en inspiratie uit tuinshows. In januari nam Tom de Witte de ontwerpers mee in zijn werk en ging daarbij diep in op de toepassing van beplanting en de opbouw van een beplantingsplan in diverse lagen.  Nico WIssing maakt de verbinging van beplaning naar duurzame ontwerpen. Hij gaf eo.a. en toelichting op de door hem ontworpen Urban Oasis, een presentatie tijdens een internationaal event. Tot slot gingen we onder leiding van Kim van der Leest aan de slag met een ontwerp op basis van De Levende Tuin. Doel was om met het vergroenen van tuinen ook bij te dragen aan oplossingen voor minder wateroverlast. Kim van der Leest ontwikkelde voor Branchevereniging VHG het concept De Levende Tuin. Zij begon haar interactieve workshop met een inleiding over hoe mensen via hun zintuigen hun leefomgeving ervaren en het belang van groen.

Vervolgens gaf ze uitleg over de verschillende aspecten van De Levende Tuin en hoe deze in de praktijk toe te passen.

Op het programma van de excursie stonden een lezing van Willem Zieleman, Hoofd Tuindienst op Paleis Het Loo, over de renovatie van de paleistuin om deze terug te brengen naar de oorspronkelijke barokke Hollandse stijl. En aansluitend een bezoek aan de tuin Paleis het Loo in Apeldoorn onder zijn leiding.

Natuurlijk was er ook voldoende gelegenheid om met collega Ontwerpers bij te praten.

Download hier de presentatie van Tom de Witte.
Download hier de presentatie van Nico Wissing.

Seizoen 2014-2015 Platform Ontwerpers over de Hortus Conclusus

De deelnemers aan het Platform Ontwerpers verdiepten zich vorig seizoen in het thema  ‘De omsloten tuin’ oftewel de ‘Hortus Conclusus’. Tijdens bijeenkomsten in de periode september tot maart  en de excursie in juni is dit thema op verschillende manieren aan de orde gekomen.

Het is inmiddels het vijfde seizoen voor het platform. Ieder jaar bereidt de begeleidingscommissie, bestaande uit een aantal aangesloten hoveniers en ontwerpers, een interessant en uitdagend programma voor rond een centraal thema. “Dit seizoen is weer een mooie melange samengesteld van theoretische beschouwingen, gastsprekers, oefeningen en een excursie ter afsluiting” aldus ontwerper en voorzitter van de commissie Michel Lafaille. In de eerste sessie in september 2014 gaf hij een overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van de Hortus Conclusus. Ook de herintroductie ervan in het hedendaagse tuinontwerp kwam aan de orde. “Recente ontwerpen van hedendaagse ontwerpers laten zien hoe de omsloten tuin in een eigentijdse gedaante van betekenis kan zijn. Net zoals de allereerste vormen getuigden van hun religieuze verwijzingen, zijn de moderne tuinen een symbool voor rust en balans in de drukke wereld”, aldus Lafaille.

Interessante sprekers
Sprekers vanuit verschillende disciplines bieden de deelnemers aan het platform interessante achtergrondinformatie. Zoals landschapsarchitecte en auteur Saskia de Wit. Zij schreef samen met Rob Aben het boek ‘De omsloten tuin’. De Wit bood de ontwerpers een kijkje in de  geschiedenis en ontwikkeling van de Hortus Conclusus en de herintroductie ervan in het hedendaagse stadslandschap.

Jelle Breuker schreef een boek over middeleeuwse Franse tuinen, hun geschiedenis en hedendaagse staat. Met tal van voorbeelden gaf hij een indruk van de Hortus Conclusus zoals die veel voorkomt in middeleeuwse dicht- en schilderkunst. Daarbij besteedde hij ook aandacht aan de planten uit dit tijd, die veelal een religieuze of symbolische betekenis hadden.

Ook gingen de ontwerpers zelf aan de slag met korte oefeningen, na een lezing van Michel Lafaille. Daarin gaf hij een uitgebreide analyse van de diverse elementen van de omsloten tuin: de omsluiting, de muren, de toegangen, de verticale lijn naar het bovenvlak en de presentatie van de dingen in de tuin. Het ging dit keer niet zozeer om de geschiedkundige waarde, maar vooral om te leren wat ontwerpers er vandaag de dag mee kunnen. De principes van de omsloten tuin zijn namelijk breed toepasbaar.

Het seizoen werd afgesloten met een excursie bij Villa Augustus, waar de deelnemers ook zelf aan de slag moesten.

Seizoen 2013-2014 Platform Ontwerpers over INSPIRATIE

Inspiratie. Dat was het thema dat centraal stond in seizoen 2013/2014 van VHG Platform Ontwerpers. Tijdens vier landelijke platformbijeenkomsten in de periode september tot maart kwam het op verschillende manieren aan de orde. De leden van het platform luisterden naar inspirerende sprekers uit andere vakgebieden en gingen aan de slag in ontwerpopdrachten. Ter afsluiting vond er op 14 juni een excursie plaats in beeldentuin Land en Beeld te Asperen aan de Linge.

‘Wat is inspiratie?’ En  ‘Hoe krijg je inspiratie uit het dagelijks leven?’ Met deze twee vragen gaf ontwerper Michel Lafaille tijdens de eerste landelijke platformbijeenkomst de aftrap voor het nieuwe seizoen. Na deze avond, die een meer theoretisch karakter had, stelde Lafaille tijdens de tweede bijeenkomst twee gasten voor die veel van inspiratie weten en er dagelijks mee te maken hebben. Als eerste spreker kwam Angélique van der Horst aan het woord. Zij is reisjournaliste, publiciste en uitgeefster. Haar leven lang zoekt zij al naar inspiratie in het landschap en de cultuur van Frankrijk. In talloze columns, routes en reisreportages doet zij daar verslag van. Daarna volgde Henk Dijkman, uitgever en hoofdredacteur van Terra Architectura. Dit tijdschrift gaat specifiek over inspiratie. Het dient als inspiratiebron voor mensen die zich bezighouden met het vormgeven van de buitenruimte en voor mensen die geïnteresseerd zijn in de cultuur van hun omgeving.

Een tuin voor George Harrison
Voor de derde platformbijeenkomst in het seizoen stond een lezing op het programma over de onbekende tuinen van bekende mensen. Mensen als Hesse, Rubens, Erasmus, Goethe, Rilke en Rousseau. Wat hadden zij met tuinen? De tuin blijkt voor ieder van hen een belangrijke rol te spelen, steeds met een andere betekenis. Veel schrijvers, componisten en kunstenaars haalden hun inspiratie uit de natuur. Sommigen hadden een eigen tuin. Een aantal tuinen is gelukkig bewaard gebleven en nog altijd te bezichtigen. Michel Lafaille vertelde erover en toonde vele foto’s. In kleine groepen werkten de deelnemers vervolgens aan een opdracht: een idee voor een schetsontwerp voor een tuin opgedragen aan George Harrison, gitarist van de legendarische popgroep The Beatles. De uitwerking van deze opdracht werd tijdens de vierde en laatste bijeenkomst van het platform besproken.

Land art
Tot slot was gastspreker Jan van IJzendoorn uitgenodigd. Hij is beeldhouwer, installatie- en landschapskunstenaar. Regelmatig adviseert hij gemeenten en instellingen op het gebied van visuele kunst. Van IJzendoorn vervaardigt omgevingskunst, beeldhouwwerken en installaties. Hij werkt veel met natuursteen, beton, gips, brons, glas en organische materialen. Zijn benadering is experimenteel en conceptueel.

Excursie
Het seizoen werd op 14 juni afgesloten met een excursie. Een grote groep platformleden was afgereisd naar Land en Beeld, een idyllisch oord aan de Linge waar natuur en cultuur elkaar ontmoeten in een prachtige beeldentuin. Ze bewonderden daar werken van 45 nationale en internationale kunstenaars. Vervolgens gingen ze aan de slag met enkele oefeningen rond het thema van dit seizoen: ‘Inspiratie’.

De opdracht was om uit alle 120 getoonde kunstwerken een favoriet te kiezen waarbij kunstwerk en locatie elkaar het meest versterkten. Vervolgens discussieerden de deelnemers in drie groepen om per groep tot een kunstwerk te komen. Ook bespraken ze hoe je zo’n kunstwerk als inspiratie kunt gebruiken in het maken van een tuinontwerp.

Opvallend genoeg was er één kunstwerk dat alle aanwezigen aanwezen als de perfecte combinatie tussen kunstwerk en locatie. Dat was het beeld ‘Scheipaal’ van Hans van Lunteren.

Onder het genot van een hapje en drankje werd nog lang nagepraat.

Reacties van deelnemers:
“Ik vond het een heel ‘inspiratievol’ thema. Net als voorgaande seizoenen was het uitstekend opgezet, met een grote diversiteit aan sprekers en boeiende opdrachten voor ons deelnemers. De presentaties van de reisjournaliste en de landschapskunstenaar zijn me in het bijzonder bijgebleven. In feite had iedere spreker wel een interessante invalshoek. Ik ben bevestigd in mijn idee dat je niet in vaste patronen moet denken. Ontwerpen krijgen juist meerwaarde wanneer je ‘om een hoekje’ denkt. Dat vakoverstijgende denken spreekt me zo aan in de activiteiten van Platform Ontwerpers. Je krijgt geen ‘hapklare brokken’ aangereikt, maar wordt geprikkeld om iets te doen met de informatie die wordt aangeboden. Zowel voor hoveniers als ontwerpers is het platform zeer nuttig. Je ontwikkelt een bepaalde manier van kijken naar het vak, groen en vormgeving. Ook kun je ontdekken of en hoe je kunt samenwerken als hoveniers en ontwerpers.”
Pieter  Janssen, Groenvorm ontwerpburo voor tuin & landschap

“Een goed gekozen onderwerp, want het opdoen van inspiratie kan best een harde noot zijn om te kraken. Soms zit je vast in je eigen denkwijze. De grote meerwaarde van het platform is dat juist sprekers uit andere disciplines aan het woord komen. Zij vertellen op zeer inspirerende wijze hun verhaal. Ook de voorbeelden en theoretische onderbouwing die tijdens de landelijke platformbijeenkomsten worden gegeven, zijn leerzaam. En samen aan de slag gaan met opdrachten, dat is ongelooflijk belangrijk. Dan merk je: 1 + 1 = 3. Wie nog niet eerder deze bijeenkomsten heeft bijgewoond, zal ondervinden dat er een wereld opengaat van kennis en ideeën. Dat alles zou je nooit alleen kunnen opdoen. Je krijgt zoveel meer gereedschappen die je naar een hoger plan tillen. Je beseft dat je nooit bent uitgeleerd en dat je elkaar kunt versterken, vanuit wel vakgebied dan ook.”
Ingeline Ribbens-Ravelli, RR creaties

Seizoen 2012-2013 Platform Ontwerpers over ONTWERPEN MET NATUUR

Meer dan de helft van de mensen op onze aarde woont momenteel  in een stedelijk milieu, vooral in de grote steden. Daarin is slechts een beperkte oppervlakte aan groen. Er zijn weinig mogelijkheden voor natuurbeleving te vinden. Toch is het verlangen daarnaar groot. Aan die behoefte wordt echter lang niet altijd voldaan. Hoe dikwijls komt dat niet door een te eenzijdige benadering van het begrip ‘natuur’ in het ontwerp? Ontwerpen met natuur is immers iets heel anders dan ontwerpen van natuur. De stad biedt slechts beperkte kansen in ruimte en mogelijkheden om een aansprekend natuurbeeld te realiseren. Klakkeloos imiteren van natuurbeelden gaat daar niet op. Dit vergt een gedegen voorbereiding, een goede analyse en kennis van de oplossingen. 

In 2011 heeft tuin- en landschapsarchitect Edwin Santhagens met zijn bureau de ‘Groene Stad Award’ gewonnen voor het ontwerp van Park Schinkeleilanden te Amsterdam. In bijna alle ontwerpen van Santhagens liggen natuur en vormgeving met natuur aan de basis van de oplossingen die in het programma van eisen gesteld worden. Hij was dus een ideale gast die geïnterviewd werd door Michel Lafaille over dit seizoensthema.

Ontwerpen of werken met natuur behelst ook voldoende kennis. Die hoeft men niet altijd paraat te hebben, maar men moet zich als ontwerper wel bewust zijn van het bestaan van dergelijke aspecten. Iemand die zijn leven lang op dat gebied actief is geweest, is Ger Londo. Ger Londo heeft diverse natuurtuinen ontworpen en aangelegd waaronder de Natuurtuin van het onderzoeksinstituut Alterra te Wageningen en de Londotuin te Leersum.

Seizoen 2011-2012 Platform Ontwerpers over SAMENWERKEN

Tijdens de bijeenkomsten Samenwerken is zowel intens met elkaar gewerkt tijdens workshops, als geluisterd naar de ervaringen van twee deskundigen uit het groene vakgebied: Reinier Smits en Wim van Ginkel. SmitsRinsma is al 35 jaar de stille kracht bij de samenwerking tussen ontwerpers en uitvoerders. Dat leidt tot succesvolle opdrachten en tevreden opdrachtgevers. Op de vraag of het begrip ‘samenwerking’ een meerwaarde heeft, antwoordt ook Wim van Ginkel onmiddellijk met een volmondig 'JA'. "Waar iedereen het in elk geval over eens zal zijn", vertelt hij, "is dat als je een goed werk wilt maken, alle partijen in een vroeg stadium samen aan tafel moeten zitten."

Er is veel besproken en gediscussieerd. Wilt u meer weten? Lees dan de nabeschouwing

Seizoen 2010-2011 Platform Ontwerpers in gesprek met ONTWERPERS

In het eerste seizoen van het Platform Ontwerpers gingen de deelnemers in gesprek met Pieter Buijs en Hans Veldhoen.

Buys (1923) wordt door tuinontwerpers en tuin- en landschapsarchitecten beschouwd als een van de voormannen van het vakgebied. Samen met ontwerpers als Wim Boer, Carl van Empelen, Hein Otto, Mien Ruys en Hans Warnau is hij verantwoordelijk voor de naoorlogse emancipatie en professionalisering van de ontwerpdiscipline. Sinds de oprichting van zijn bureau in Den Bosch in 1949 is hij onafgebroken als tuin- en landschapsarchitect en ontwerpdocent werkzaam geweest. Buys heeft een werkenlijst van 1800 nummers en deze lijst groeit nog altijd.

Hans Veldhoen, icoon van de hedendaagse tuinarchitectuur, stond als tweede gast in het middelpunt. Gespreksleider Michel Lafaille ging in op de jarenlange samenwerking die Hans Veldhoen heeft gehad met Mien Ruys. Verder kwam natuurlijk ook de voortzetting van het bureau van Mien Ruys na 1999 - wanneer is een ‘echte’ Mien Ruys, nog een echte Mien Ruys? – ter sprake.  Ook stond Lafaille stil bij Veldhoens’ eigen ontwikkeling als ontwerper.

Aansluitend aan beide gesprekken heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij in groepen aan een ontwerp werd gewerkt, waarvan de opdracht aansloot op de denkwijze van Pieter Buijs of Hans Veldhoen. Onder de bezielende leiding van Michel Lafaille kwamen deze ontwerpen, na de ontwerpsessie, stuk voor stuk aan bod.

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten