Opdrachtgevers:

Stappenplan Werken met mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Stappenplan 'Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt'

Het stappenplan ‘Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ is geschreven om hoveniers handvatten te bieden om bewust een keuze te maken voor het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het stappenplan is opgebouwd uit 5 stappen: 

Stap 1: Personeelsplanning
Stap 2: Aannamebeleid
Stap 3: Introductiebeleid
Stap 4: Persoonlijke ontwikkelingen
Stap 5: Evaluatie en voortgang

Wanneer u begeleiding nodig heeft bij het in de praktijk brengen van de beschreven stappen, dan kunt u via de Ondernemershelpdesk van Branchevereniging VHG in contact komen met een externe deskundige of een externe adviesorganisatie: ondernemershelpdesk@vhg.org.

Stap 1: Personeelsplanning
U maakt uw personele behoefte inzichtelijk, in relatie tot de benodigde productiecapaciteit. Ook maakt u de personeelskosten beheersbaar.

Personeelsplanning geeft u inzicht in de personele behoefte op basis van de (toekomstige) orderportefeuille en de beschikbare arbeid vanuit uw personeelsbestand. De planning geeft u ook een beeld van de bezetting van functies en de benodigde flexibiliteit tijdens de verschillende seizoenen en productiepieken.

Als u overweegt om een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te stellen, dan is het aan te raden om eerst goed na te gaan of zo’n medewerker past binnen de personeelsplanning. De vermelde afwegingen in het stappenplan helpen u daarbij.

Stap 2: Aannamebeleid
U selecteert en stelt kandidaten aan volgens een heldere en eenduidige procedure.

Wanneer u hebt besloten om een medewerker(s) aan te stellen, volgt een aantal stappen om dit uit te voeren. Het correct volgen van de stappen bij het aannamebeleid biedt zowel de instanties, de kandidaat als de hovenier helderheid. Bovendien voorkomt het teleurstellingen.

Stap 3: Introductiebeleid
U introduceert nieuwe medewerkers op een open manier en stap voor stap in de onderneming.

Wanneer u hebt besloten om een medewerker(s) aan te stellen, volgt een aantal stappen om dit uit te voeren. Het correct volgen van de stappen bij het aannamebeleid biedt zowel de instanties, de kandidaat als de hovenier helderheid. Bovendien voorkomt het teleurstellingen.

Stap 4: Persoonlijke ontwikkelingen
U stelt voor iedere medeweker een Persoonlijk Ontwikkel Plan op, waarbij u rekening houdt met het trajectplan van de uitkerende instantie. U volgt en evalueert dit plan regelmatig.

Als werkgever streeft u ernaar om de kennis, kunde en vaardigheden van iedere medewerker via begeleiding en persoonlijke ontwikkeling op een hoger plan te brengen. Dat geldt ook voor een kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt.

De uitkerende instantie zal voor de deelnemer veelal een trajectplan hebben opgesteld. Hierin staan de doelstellingen voor wat betreft de persoonlijke ontwikkelingen van de kandidaat en de manieren deze doelstellingen behaald kunnen worden.

Stap 5: Evaluatie en voortgang
U biedt de deelnemer en de uitkerende instantie helderheid over de voortgang van het ontwikkeltraject.

Evaluatie en voortgang zijn niet alleen belangrijk voor de kandidaat, maar vooral voor de uitkerende instantie. Het is immers van belang om vast te stellen en met kandidaat en instantie te overleggen of de kandidaat past binnen de onderneming en de uit te voeren werkzaamheden.

Daarnaast is terugkoppeling van de bereikte ontwikkelingsresultaten noodzakelijk om tijdig te kunnen vaststellen of het een blijvende werkplek zal zijn, dan wel stoppen met het dienstverband tot de mogelijkheden zal behoren.

VHG-leden kunnen het stappenplan dowloaden via de VHG Ondernemershelpdesk.

Delen op:

Maak kennis
met de VHG Domeinen

Leden VHG

Ontdek de voordelen van het VHG-lidmaatschap. Bekijk het nieuws, de agenda, publicaties en handige tools.

Ga naar leden VHG

Zakelijke opdrachtgevers

Voor elk groenproject de juiste VHG-professional. Van ontwerp en advies tot realisatie, beheer en onderhoud.

Ga naar zakelijke opdrachtgevers

Consumenten

Uw VHG-hovenier zorgt voor meer tuinplezier. U bent verzekerd van vakmanschap, deskundig advies én garantie.

Ga naar consumenten