VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

737ea89a-cfc9-4db2-9459-5fb81aa1d60d

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

‘Groener bouwen’, hoe pakken we dat aan?

do 09 mrt 2023

'Hoe kunnen we een groene en gezonde leefomgeving realiseren bij de enorme bouwopgave die er ligt om 900.000 woningen te realiseren voor 2030? Dat was de centrale vraag tijdens de Groene Poort in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag afgelopen dinsdag. Koninklijke VHG is mede-organisator van de Groene Poort, waar verschillende disciplines met elkaar in gesprek gaan: groenprofessionals, opdrachtgevers, overheden en politici. 

Maar liefst vier sprekers gaven hun visie op 'groen bouwen'. Zo gaf Coen van Rooijen, directeur van WoningbouwersNL, aan wat er gebeurt binnen het KAN-platform: Klimaatadaptief bouwen, mét de natuur. "De woningbouwers willen wil wel, maar zijn nog volop aan het leren. Er gaat al veel goed."

Kosten-batenanalyse
Pauline van Dijk, programmamanager toekomstbestendige woningbouw bij de provincie Zuid-Holland vertelde hoe de provincie werk maakt van natuurinclusieve, emissieloze en circulaire bouw. "We werken sinds 2018 met vele partners (waaronder ook VHG – red.) samen in een convenant. We zien dat het kan, maar hebben het Rijk nodig om stappen te maken, bijvoorbeeld via richtlijnen en normeringen." Haar collega Paul van Dijk gaf aan dat de noodzaak tot groene en toekomstbestendige nieuwbouw helder is, maar dat de praktijk helaas nog weerbarstig is. "Onterecht leeft nog het idee dat het duurder is. Laten we daarom vooral energie steken in het ontwikkelen van een goede kosten-batenanalyse waarin ook maatschappelijke meerwaarden meetellen zoals gezondheidsvoordelen, mobiliteit en sociale cohesie."

Groennorm
Wim Duijs, verantwoordelijk voor duurzaamheid en groen bij de gemeente Den Haag liet zien hoe de hofstad aan het vergroenen en verdichten is en groengebieden onderling met elkaar verbindt. De stad experimenteert met een groennorm en benut kansen voor vergroening in de mobiliteitstransitie.

Mens centraal
Meerdere leden van het VHG-bestuur waren aanwezig en reageerden op de sprekers. Zo viel het Douwe Snoek op dat er weinig werd gesproken over de eindgebruiker: "Laten we de mens meer centraal stellen. Het ontbreekt naar mijn idee aan durf om anders te denken over het inrichten van de leefomgeving. En aan langetermijnvisies waarbij kosten en baten beter worden verdeeld." Vice-voorzitter John Koomen vond het goed om te zien dat bouwers en overheden overtuigd zijn van de noodzaak tot vergroenen en dat er mooie praktijkvoorbeelden zijn. "Toch mag het wat allemaal wat vlotter en daadkrachtiger. De groenbranche is er allang klaar voor. We kunnen nog lang doorpraten over normen en regels, maar laten we de schep ter hand nemen!"

Benieuwd naar een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst? Je leest het in het aprilnummer van VHG Magazine!


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief