VHG  |  Over VHG  |  Info

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

e592ac4b-bee4-477f-b7dc-7bd1871681e4

Koninklijke VHG

Vakkundig advies en ondersteuning in bedrijfsvoering, juridische zaken, personeelsbeleid, onderwijs, milieu enz.

Informatie over VHG​​

Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) is een branchevereniging die de belangen behartigt van haar leden. VHG ondersteunt haar lidbedrijven in hun bedrijfsvoering en in het bevorderen van een leefbare samenleving door middel van aanleg en onderhoud van het groen in de leefomgeving.

VHG bestaat uit de ledenraad, het bestuur, domeinen, regio's en het verenigingsbureau.

Visie
Groen heeft een toegevoegde waarde voor maatschappij en economie. Het heeft een positieve invloed op het welzijn van mensen en de ontwikkeling van kinderen. Groen geeft de politiek handvatten bij het aanpakken van maatschappelijke en economische vraagstukken, zoals fijnstof en criminaliteitsbestrijding. Groen vergroot de concentratie, bevordert de werkbeleving, versnelt genezingsprocessen en laat de waarde van onroerend goed stijgen. Het bewustzijn is nog onvoldoende aanwezig bij de politiek, bedrijven en burgers. Het moet meer zichtbaar worden in beleidsregels, aanbestedingen en inschakeling van professionals.

Missie
VHG wil namens de individuele ondernemers in de branche de vertegenwoordiger zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengt bij politiek, institutionele partijen en burgers. De sector wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze voegt door haar diensten iets toe aan de kwaliteit van leven. Branchevereniging VHG ziet zichzelf daarmee ook als 'de groene inspiratiebron' voor de maatschappij.

Strategische doelstellingen
De doelstellingen van VHG zijn: het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige groene ruimte, het besef moet er komen dat groen een belangrijk beleidsinstrument is, een investering en geen kostenpost. Ze wil burgers beïnvloeden om politiek van onderaf te stimuleren. Door meer besef komt er meer aandacht in alle facetten van beleidsvorming, aanbesteding en uitvoering. VHG streeft ernaar een groei van de markt voor de ondernemers te realiseren. Het is aan de ondernemers zelf of zij van de gecreëerde kansen gebruik gaan maken.

Lobby is een belangrijk instrument. VHG lobbyt zelfstandig, maar ook in samenwerking met andere organisaties (o.a. MKB Nederland, VNO-NCW, PZO). Zij zit tevens samen met andere organisaties in een speciaal daarvoor opgericht orgaan (ELCA: Europese Politiek, Entente Florale: locale politiek). De Ledenraad heeft de beleidscyclus en de voorjaarsnota vastgesteld.

Belangenbehartiging
VHG behartigt de belangen van ondernemers in het groen. Collectief én individueel. Nationaal en internationaal. Ondernemers met personeel én zzp’'ers staan we bij in hun ondernemerschap. We maken ons sterk voor:
• een concurrerende cao
• een transparante manier van aanbesteden
• meer veiligheid en betere arbeidsomstandigheden
• passende regelgeving op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening
• een goede en betaalbare pensioenvoorziening
• een positief imago van de branche
• direct ledenvoordeel zoals aantrekkelijke kortingen op brandstof, verzekeringspremies en
  juridische dienstverlening

We zitten aan tafel bij de politiek en sociale partners, zijn vertegenwoordigd in verschillende overlegorganen en zoeken gerichte samenwerking met andere organisaties. Denk aan de VNG, Stichting Groenkeur, Stichting Tuinpromotie Nederland. Ook internationaal werken we aan samenwerking. Via de European Landscape Contractors Association (ELCA) lobbyt VHG op Europees niveau. Namens de ondernemers in de branche brengt VHG de maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht bij de politiek, institutionele partijen en burgers.

Hoe meer leden, hoe krachtiger onze stem, hoe groter onze invloed. Samen zijn we sterk.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met VHG Ondernemershelpdesk. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 085 -330 77 00 of e-mail naar ondernemershelpdesk@vhg.org.​

Historie van de hovenier
Heeft u al eens een kijkje genomen op de website 'Historie van de Hovenier'? Hier vindt u interessante verhalen en beelden van de rijke historie van het hoveniersvak én van de branchevereniging. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie en onderwerpen. Uw tips en suggesties zijn welkom.

Uitzending LifestyleXperience

​​


​​ ​​​

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org