VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

8bb467a6-7313-41f0-9807-27042be2a487

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

CBS ontwikkelt prijsindexcijfer voor de groenbranche

do 22 sep 2022

Het CBS start binnenkort met het verzamelen van gegevens voor een prijsindex 'landschapsverzorging'. Per 2024 wordt deze prijsindex toegevoegd aan de publicatietabel van de statistiek dienstenprijzen (DPI). Een prijsindex toont van periode op periode de gemiddelde ontwikkeling van de prijzen in een bepaalde markt. Aan de hand van de statistiek dienstenprijzen kunt u de prijsontwikkelingen volgen in uw markt en deze eventueel als referentie gebruiken bij tariefstellingen.


Waarom een prijsindex?

De prijsindex voor landschapsverzorging wordt opgezet in het kader van de verordening Europese Bedrijfsstatistieken. Die verordening vereist een complete statistiek dienstenprijzen. Tot op heden dekt de statistiek dienstenprijzen van het CBS slechts een gedeelte van de dienstensector. Koninklijke VHG ondersteunt dit initiatief van harte. "Wij hebben al langer gepleit voor de ontwikkeling van een prijsindex voor onze branche", stelt Richard Maaskant, plaatsvervangend directeur bij Koninklijke VHG. Onze leden hebben behoefte aan een sectorspecifiek indexcijfer. Vooral in het najaar krijgen we er veel vragen over van ondernemers die graag per 1 januari hun prijzen indexeren. Een cijfer specifiek voor de groenbranche voorkomt discussie in de markt." VHG heeft meegewerkt aan het vooronderzoek dat CBS deed, waarin een berekeningsmethode is ontwikkeld. Ook zijn verkennende gesprekken gevoerd met 2 lidbedrijven: Weverling Groenprojecten en Du Pre Groenprojecten.

Wat heeft u eraan?

U kunt het prijsindexcijfer gebruiken als basis voor het indexeren van uw tarieven. Bijvoorbeeld in bestekken of contracten. Belangrijk daarbij is wel te bedenken dat indexcijfers zijn gebaseerd op de voorliggende periode en niet op toekomstige ontwikkelingen zoals loonstijgingen. Ze dienen als indicatie te worden beschouwd. VHG adviseert u daarom om ook altijd uw eigen bedrijfskosten mee te nemen bij het vaststellen van tarieven.

Hoe werkt het?

Vanaf november 2022 vraagt CBS via een steekproef van ondernemingen in de groenbranche om elk kwartaal een vragenlijst in te vullen. In de eerste vragenlijst wordt gevraagd om een aantal gangbare diensten te omschrijven en per dienst de prijs te vermelden die in rekening gebracht wordt aan de klant voor een dergelijke dienst. Daarna wordt daar elk kwartaal opnieuw naar gevraagd.

Zit uw onderneming in de steekproef? Dan benadert het CBS u voor de eerste vragenlijst per telefoon en post. Voor de vervolgvragenlijsten wordt u telkens per e-mail benaderd.

De gegevens van uw onderneming zijn niet herleidbaar uit de publicatie van het CBS. Deze prijsindex heeft uitsluitend betrekking op de zakelijke en publieke markt. Diensten geleverd aan particulieren vallen buiten de scope.

Meer weten

Voor meer informatie en de huidige publicatietabel van de statistiek dienstenprijzen kunt u terecht op www.cbs.nl/dienstenprijzen. Voor vragen kunt u contact opnemen met dienstenprijzen@cbs.nl. Uiteraard kunt u ook terecht bij onze collega's van de Ondernemershelpdesk. Zij zijn dagelijks bereikbaar via ondernemershelpdesk@vhg.org of 085 330 77 00.


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief