VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

47cc9157-bae8-4cce-b7e3-8d83f462be44

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Conflicten en de invloed op verzuim

do 16 sep 2021

Conflicten op de werkvloer kunnen op verschillende manieren tot zichtbare uiting komen, waaronder elkaar negeren, woordenwisselingen, pesten of roddelen. En het komt (veel) vaker voor dan de meeste mensen denken. Hoe gaat u hier als werkgever mee om? En hoe kunt u conflicten op de werkvloer voorkomen?

Cijfers over conflicten op het werk
Uit cijfers van het CBS blijkt dat zo'n 30% van de medewerkers jaarlijks met minstens één conflict op het werk te maken krijgt. De meeste conflicten op de werkvloer (22%) zijn tussen medewerkers, gevolgd door conflicten van een medewerker met een werkgever of leidinggevende (14%). Bij zo'n 2,4% van de gevallen gaat het om een langdurig conflict; een conflict dat vier weken of langer voortduurt. Het verzuim als direct gevolg van een conflict duurde gemiddeld 69 dagen.

Het risico van conflict
Conflicten, zowel op afstand als op de werkvloer zelf, zijn met recht een 'probleem' te noemen. Het kan namelijk zowel tijdens het werk als privé zorgen voor allerlei klachten, zoals:

  • slecht slapen
  • neerslachtigheid
  • piekeren
  • verminderd werkplezier of met tegenzin naar het werk gaan
  • afleiding of verminderde productiviteit

Al met al kunnen conflicten flink in de kosten lopen voor de werkgever. Escaleert het conflict, dan kunnen de gevolgen nog groter zijn en de kosten nog hoger worden door langdurig verzuim.

Tips om conflict te signaleren en voorkomen
Zowel voor de werkgever als medewerkers is het ontstaan van een conflict een vervelende situatie. Sazas geeft een aantal concrete tips:

Tip #1: Herken de signalen
Wees alert op signalen die kunnen wijzen op een beginnend conflict. Zo kunnen jullie samen op tijd op zoek gaan naar oplossingen. Mogelijk heeft u te maken met een beginnend conflict wanneer bijvoorbeeld:

  • de medewerkers niet gemotiveerd zijn
  • er regelmatig sprake is van verzuim
  • ruzies niet worden uitgepraat
  • er groepjes binnen het bedrijf worden gevormd

Tip #2: Schakel een mediator in
Voelt u zich er als werkgever niet prettig bij om zelf het gesprek te leiden? Veel arbodiensten hebben mediators in dienst die u als derde partij kunt betrekken bij de situatie. Hier is geen ziekmelding voor nodig. Ook kunt u zelf op zoek gaan naar een mediator. Let er dan wel op dat deze mediator is opgenomen in het register van Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en dus erkend is.

Tip #3: Bespreek problemen anoniem
Behalve goed contact tussen u en uw medewerkers is het belangrijk voor uw medewerkers om te weten waar ze terecht kunnen met eventuele problemen. Bijvoorbeeld bij de vertrouwenspersoon of op het preventiespreekuur van de bedrijfsarts. Leg deze zaken vast in het verzuimbeleid van uw bedrijf om onduidelijkheid te voorkomen.

Meer lezen
Een medewerker meldt zich ziek en u heeft het vermoeden dat het door een conflict komt, wat nu? En wat is de rol van de bedrijfsarts bij conflicten? Lees het uitgebreide artikel van Sazas over conflicten op de werkvloer met meer tips om verzuim door conflicten te voorkomen.

 


Gerelateerde tags

Personeel

Naar alle nieuws

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org