VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

b0ebee11-f3aa-4a13-b3a2-856697ea189d

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

De Groene Koers lanceert De Groene Zomer

do 01 jul 2021

De Groene Koers, het sectorplatform voor emissiereductie in bouw, infra en groenaanleg/-onderhoud waarvan VHG partner is, lanceert De Groene Zomer. In de maanden juli en augustus zendt De Groene Zomer wekelijks via de LinkedIn-pagina van De Groene Koers en de website diverse filmpjes uit met voorbeelden van maatregelen die bijdragen aan emissiereductie voor mobiele werktuigen en werkmaterieel. Doet u met uw filmpje mee? 

Uw filmpje kan dan gaan over een idee, project, product of initiatief dat bijdraagt aan minder reductie. Op deze manier kunnen bedrijven, overheden, bouwers, bedenkers en kennisdragers kennis en ideeën onder de aandacht brengen over maatregelen die bijdragen aan emissiereductie voor mobiele werktuigen/ (bouw)materieel. Dit vergroot het inzicht in wat er kan en wat er nog aan komt. Ook kunnen filmpjes op ieder gewenst tijdstip worden bekeken en verder gedeeld onder geïnteresseerden.

Uw pitchvideo geeft u een digitaal podium om uw product, idee, maatregel, enzovoort, onder de aandacht te brengen bij een brede samenstelling van diverse partijen in de keten van de Bouw, Infra & Groenaanleg en -onderhoud een bijdrage te leveren aan het proces van De Groene Koers.

Waarom De Groene Zomer en hoe werkt het?
Nederland is een kennis- en innovatieland. De Groene Koers is ervan overtuigd dat er diverse ontwikkelingen en maatregelen zijn die bijdragen aan emissiereductie, nu dan wel in de toekomst. De Groene Koers wil deelnemers in de keten van Bouw, Infra en Groenaanleg en -onderhoud de gelegenheid geven deze ontwikkelingen en maatregelen onder de aandacht te brengen. Hierdoor kunnen toepasbare maatregelen, vraag & aanbod, kennis en techniek, potentiële innovaties, ontwikkelingen op het gebied van brandstof, mens & gedrag onder de aandacht worden gebracht. Hiermee leveren we met elkaar als sector een bijdrage aan de Groene Koers. Daarbij mag u breed denken, in de zin van concrete technische en toepasbare maatregelen, maatregelen ten aanzien van gedrag, wijze van meten- en monitoring, ideeën voor financiering en/of succesvolle ervaringen in de praktijk over Zero Emissie-toepassing.

Hoe ziet een videopitch voor De Groene Zomer eruit?

1. Een videopitch duurt maximaal 2 minuten.

2. De boodschap van de video beantwoordt de vraag: 'Hoe draag ik (of mijn product, project, initiatief) bij aan De Groene Koers en aan een duurzamere sector?'

3. De videopitch wordt openbaar gedeeld via LinkedIn en de website van DGK. Hier stemt u mee in wanneer u zich aanmeldt voor deelname.

Zelf maken of samen met De Groene Koers?

• Als u zelf een video maakt en instuurt, bekijken wij of deze aansluit bij de scope van DGK. De publicatie van uw video plannen wij in overleg met u in van het programma van De Groene Zomer.

• Als u een video wilt maken in samenwerking met DGK, dan maken we een afspraak met u en onze cameraman om de video op te nemen (locatie in overleg). In dit geval vragen wij hiervoor een eigen bijdrage van € 250,- exclusief btw. De video is vrij te gebruiken door u na publicatie in De Groene Zomer.

• Bij uw aanmelding geeft u aan van welke mogelijkheid u gebruik wilt maken.

Meedoen met De Groene Zomer? Meld u aan!
Uw idee voor een pitch of uw eigen pitchvideo ontvangen wij graag via i.sangers@vhg.org. Wij nemen dan graag contact op voor het vormgeven van de pitchvideo of het programmeren ervan in De Groene Zomer.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org