VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

940e94f0-a830-4142-bbe2-fb197e96454a

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Denk aan de ontvangstbevestiging voor persoonlijke beschermingsmiddelen

di 12 sep 2023

​Zoals hierboven bij het werken in hitte al aangegeven, moet je als werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving. Dit doe je door risico's zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken en door technische of organisatorische maatregelen te treffen. 


Deze maatregelen zijn niet altijd voldoende om je medewerkers te beschermen, dus verstrek vooral ook persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Denk hierbij aan gehoorbescherming, beschermende kleding, oogbescherming, handbescherming, etc.

Verplichtingen

Als werkgever zorg je ervoor dat je:
PBM gratis aan je medewerkers verstrekt;
de benodigde voorlichting en instructie geeft over juist gebruik en onderhoud;
aangeeft waar en wanneer PBM gebruikt moeten worden;
toezicht houdt op het juiste gebruik;
afspraken maakt over onderhoud en vervanging.
Een werknemer is verplicht:
de verstrekte PBM te gebruiken;
voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen en instructie op te volgen;
PBM op de juiste wijze te onderhouden en op te slaan.

Verklaring ontvangst PBM

Om aan te tonen dat je als werkgever aan je verplichtingen hebt voldaan, is het verstandig om de werknemers te laten tekenen voor ontvangst van zowel de verstrekte PBM als de daarbij behorende instructie. 


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief