VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

3d02bca5-b766-41b0-a1e6-3467ff06984a

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Doet u onderhoudswerk voor een provincie? Bekijk de nieuwe gedragscode

do 14 okt 2021

Vanaf augustus 2021 geldt voor provincies de 'Gedragscode Provinciale Infrastructuur'. In deze vernieuwde versie van de gedragscode staat hoe provincies bij werkzaamheden op of rond provinciale (water)wegen rekening moeten houden met beschermde plant- en diersoorten.

De gedragscode is opgesteld voor de meest voorkomende beheer- en onderhoudswerkzaamheden waar de provincies bij het onderhoud van hun (vaar)wegennet en de bijbehorende bermen mee te maken hebben. Daarnaast is een beperkt aantal kleinschalige ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen, zoals het rooien van enkele bomen en beplantingen en het dempen en graven van watergangen.

De gedragscode downloaden

De gedragscode is opgesteld door idverde Advies in samenwerking met de CROW en een werkgroep, waarin alle 12 provincies waren vertegenwoordigd. Hierdoor is een breed gedragen document ontstaan. Lees meer


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org