VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

bcf43b62-efca-4fef-883d-f599e87d1617

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Extra 3% loonsverhoging voor werknemers in hoveniersbranche - incl. loontabel

do 15 dec 2022

Namens de werkgevers in de branche heeft Koninklijke VHG besloten om een extra loonsverhoging van 3% te geven aan werknemers in de hoveniersbranche. De extra loonsverhoging wordt ingevoerd per 1 februari 2023. De werkgevers nemen dit initiatief vanwege de hoge inflatie en sterk stijgende energiekosten. 

Het afgelopen jaar heeft zich door de inflatie en stijgende energiekosten een unieke en onvoorziene situatie voorgedaan. Werkgevers in de hoveniersbranche nemen daarom hun verantwoordelijkheid door een extra verhoging te geven. De vakbonden waarderen dit initiatief van de werkgevers gedurende de lopende cao in de bedrijfstak.

Vanaf 1 februari 2023 3% erbij

Werkgevers voeren de extra loonsverhoging van 3% door per 1 februari 2023. Deze extra loonsverhoging komt bovenop de in 2021 en per september 2022 afgesproken verhoging van 2,5%.

Een overzicht van de aanpassingen:

 • Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023
  De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon worden per 1 januari 2023 extra verhoogd. In totaal zal het wettelijk minimumloon per deze datum met totaal 10,15% verhoogd worden.

De loontabel bekijken

 • Lonen werknemers met een arbeidsbeperking conform artikel 6 lid 2 per 1 januari 2023
  Met ingang van 1 januari 2023 wordt het cao-loon van werknemers met een arbeidsbeperking gewijzigd, conform het wettelijk minimumloon (zie artikel 25 lid 10 cao).

De loontabel bekijken

 • Cao-loontabel per 1 januari 2023 i.v.m. extra verhoging wettelijk minimumloon
  De cao-loontabel per 1 september 2022 wordt vanwege de extra verhoging van 10,15% van het Wettelijk minimumloon (WML) aangepast. Gelet op deze extra verhoging, is getoetst of de bedragen uit de loontabel onder het WML uitkomt. Dit blijkt voor de loontabel per 1 januari 2023 - uitgaande van de loontabel per 1 september 2022 - slechts bij 1 trede voor te komen. Het gaat om loongroep I, aanloopschaal A (€ 1.906,48 wordt € 1.934,40 per maand).

De loontabel bekijken

 • Cao-loonsverhoging per 1 februari 2023
  Per 1 februari 2023 worden op basis van de Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland de feitelijke lonen verhoogd met 3 procent.

De loontabel bekijken

Vragen?

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met onze collega's van de VHG Ondernemershelpdesk via ondernemershelpdesk@vhg.org of 085 330 77 00.

De VHG Ondernemershelpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief