VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

f68020e9-25c1-4641-928b-8f7384440b50

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Gids Proportionaliteit wijzigt per 1 januari 2022

do 04 nov 2021

Betere rechtsbescherming voor aannemers

Aanbestedende diensten moeten bij aanbesteden de proportionaliteit in acht nemen. Dat houdt in dat de eisen en voorwaarden die zo'n dienst stelt, in redelijke verhouding moeten staan tot de aard en omvang van de opdracht. De diensten zijn verplicht hiervoor de Gids Proportionaliteit te volgen. Deze Gids verandert per 1 januari 2022 als het gaat om rechtsverwerkingsclausules.

De nieuwe Gids proportionaliteit geeft praktische handvatten voor een proportionele toepassing van rechtsverwerkingsclausules. Hierbij gaat het om het evenwicht tussen zo vroeg mogelijk vragen stellen door opdrachtnemers en een redelijke opstelling van opdrachtgevers wat betreft rechtsverwerking. Hiermee wordt de balans tussen de belangen van opdrachtgevers en opdrachtnemers hersteld.

Wilt u meer weten en de herzieningen bekijken? Raadpleeg de website van Pianoo.

Betere rechtsbescherming
De rechtsverwerkingsclausules staan ook bekend als de Grossman-clausules. Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken is de toepassing van deze clausules met deze aanpassing ingeperkt. Uit onderzoek bleek namelijk dat de aanbestedende diensten een te strenge formulering toepasten, bijvoorbeeld bij de tijdigheid van klachten en procedures. Deze wijziging is een onderdeel van een breder maatregelenpakket voor betere rechtsbescherming.


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org