VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

c38c00eb-eac4-4a60-b4b2-b2681b0772e4

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Het belang van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

do 14 okt 2021

In de Arbowet staat beschreven dat medewerkers eens in de zoveel tijd de gelegenheid moeten krijgen om een (medisch) onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek is gericht op het voorkomen en beperken van de risico's die de arbeid voor de gezondheid van de medewerkers heeft. Een mogelijkheid voor zo'n gezondheidscheck is een PMO. Het geeft u als werkgever de kans om het functioneren van uw medewerkers te bewaken, beroepsziekten en verzuim te voorkomen en hun werkplezier te vergroten.

Actie ondernemen aan de hand van een PMO
Naast vragenlijsten over gezondheid en werkplezier, kan er in een PMO ook lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek worden opgenomen. Aan de hand van dit soort onderzoeken kunnen extra gezondheidsrisico's worden achterhaald. Denk aan risico's die te maken hebben met werk, maar ook de privésituatie en de leefstijl van een medewerker worden meegenomen. Via een PMO kan bijvoorbeeld aan het licht komen dat een medewerker een leesbril nodig heeft, of dat het verstandig is om zijn of haar voedingspatroon aan te passen door een verhoogd cholesterol. Op beide zaken kan de medewerker dankzij het PMO nu gericht actie ondernemen.

De voordelen van een PMO
Voor de medewerker is het uiteraard fijn om, helemaal gratis, te weten wat zijn of haar gezondheidssituatie is. Een PMO biedt ook directe voordelen voor u als werkgever: u kunt verzuim voorkomen bij uw medewerkers, en hiermee dus ook hoog oplopende verzuimkosten. Daarnaast geeft een PMO de mogelijkheid om de gegevens van alle medewerkers geanonimiseerd samen te voegen en groepsoverzichten te maken. U heeft hiermee een handig overzicht van klachten die vaker voorkomen dan andere en die meer op bepaalde afdelingen opspelen. Er zijn mogelijk ook vergelijkingen te maken met cijfers uit de branche. Al deze cijfers bieden u de kans om tot doelgerichte actie over te gaan. Bij een volgend PMO kunt u ook zien of de ingezette acties effectief zijn geweest.

Signalen herkennen via een PMO
Eerder in dit artikel kwamen beroepsziekten al even aan bod. Door een PMO heeft u als werkgever de kans om signalen die kunnen duiden op beroepsziekten bij uw medewerker op te vangen, actie te ondernemen en verzuim te voorkomen.

Lees verder over het PMO
Meer lezen over een PMO in relatie tot beroepsziekten en het verschil tussen psychische en fysieke beroepsziekten? Lees verder over het PMO


Gerelateerde tags

Personeel

Naar alle nieuws

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org