VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

7c0d657a-77f8-4c1f-b89a-209dc42adc74

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Hoe regelt u het loonkostenvoordeel voor uw medewerkers?

do 21 jul 2022

Neemt u een medewerker aan die moeilijker aan het werk kan komen? Bijvoorbeeld mensen met een arbeidshandicap? Dan heeft u als werkgever mogelijk recht op het loonkostenvoordeel. In dit artikel leest u meer over wat het loonkostenvoordeel is, voor welke medewerkers dit geldt en hoe u dit regelt bij UWV.


Wat is het loonkostenvoordeel?

Het loonkostenvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming waardoor uw loonkosten dalen. Dit is geregeld in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De bedoeling van de wet is dat kwetsbare groepen betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Voor welke medewerkers kunt u loonkostenvoordeel krijgen?

Voor de volgende vier groepen kunt u loonkostenvoordeel krijgen:

  • Oudere medewerkers (56 jaar en ouder) die een uitkering hadden;
  • Medewerkers met een arbeidshandicap die nieuw in dienst komen;
  • Medewerkers met een arbeidshandicap die herplaatst worden;
  • Medewerkers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden (iemand die moeite heeft gehad met het volgen van onderwijs, bijvoorbeeld door ziekte);

Twijfelt u of uw medewerker onder één van deze doelgroepen valt? UWV heeft voor medewerkers een keuzehulp gemaakt die u als werkgever ook kunt bekijken. Via de keuzehulp ziet u ook direct de voorwaarden waaraan een medewerker moet voldoen als u als werkgever loonkostenvoordeel wil ontvangen.

Zelf aanvragen of machtigen

Om aan te tonen dat uw medewerker aan de voorwaarden voldoet, is een doelgroepverklaring vereist. De medewerker kan dit zelf aanvragen via de website van UWV. De medewerker kan u ook machtigen om dit voor hem of haar te doen. Hiervoor kunt u het formulier 'Machtigen voor aanvraag doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)' op de website van UWV gebruiken. Uw medewerker is niet verplicht om mee te werken aan het verkrijgen van de doelgroepverklaring.

Binnen drie maanden aanvragen

Zorg dat u op tijd weet of u het loonkostenvoordeel wilt aanvragen. Het aanvragen kan alleen binnen drie maanden na het in dienst komen of de herplaatsing. Daarna is het niet meer mogelijk.

Hoe kan uw medewerker een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel aanvragen?

Uw medewerker kan de doelgroepverklaring loonkostenvoordeel aanvragen bij het UWV. Is uw medewerker 56 jaar of ouder en krijgt hij of zij een uitkering van de gemeente? Dan vraagt uw medewerker de doelgroepverklaring aan bij de gemeente. Hiervoor kan uw medewerker niet het formulier van UWV gebruiken.

Loonkostenvoordeel bij herplaatsing 

In de praktijk blijkt dat UWV geen doelgroepverklaring geeft als de persoon niet eerst een WGA-uitkering heeft ontvangen. Het is dus verstandig om uw medewerker niet direct te herplaatsen. Maar pas na een maand of langer, zodat hij of zij eerst een uitkering ontvangt. Als de medewerker binnen de wachttijd is gere-integreerd en na het einde van de wachttijd dit werk is blijven doen, is er geen recht op loonkostenvoordeel.

Hoe regelt u het loonkostenvoordeel met de doelgroepverklaring?

De doelgroepverklaring van uw medewerker bewaart u in uw loonadministratie. U dient het verzoek voor loonkostenvoordeel zelf in via de loonaangifte. In de loonaangifte kunt u de indicatie voor de aanvraag van het loonkostenvoordeel op "ja" zetten. UWV beoordeelt welke medewerkers in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel en voor welk bedrag. UWV berekent het totale loonkostenvoordeel voor uw bedrijf. De Belastingdienst betaalt het bedrag aan u uit.

Hoogte loonkostenvoordeel en alle stappen op een rij

Wilt u weten wat de hoogte van het loonkostenvoordeel is? En heeft u behoefte aan een handig stappenplan, waarin alles hierboven wordt samengevat? Lees hierover meer op de website van Sazas.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org