VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

a8e1253a-5325-4b58-ba84-3bc9d18cd6ec

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed zet ook in op groen

wo 27 apr 2022

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bereidt momenteel de Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) voor. Met deze regeling kan bestaand maatschappelijk vastgoed verduurzaamd worden. Denk hierbij aan zorginstellingen, scholen en culturele instellingen. In de regeling zijn ook groene maatregelen opgenomen. Tot morgen, 29 april is het mogelijk via internetconsultatie te reageren op de regeling.

De subsidieregeling moet eigenaren van maatschappelijk vastgoed stimuleren te investeren in verduurzamingsmaatregelen om de energieprestatie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. Het kabinet heeft voor deze regeling in totaal € 340 miljoen beschikbaar gesteld voor al het maatschappelijk vastgoed. De regeling opent naar verwachting dit najaar.

Groene daken en gevels

Voor onze sector is het van belang dat in de conceptregeling groen nadrukkelijk een plek heeft gekregen. Zo zijn onder het thema 'leefomgeving verkoeling' groene daken en gevels opgenomen.

De nieuwe regeling is een cofinancieringsregeling, het Rijk vergoedt maximaal 30% van de projectkosten van de verduurzamingsmaatregelen(en). De kosten voor een energieadvies of duurzaam monumentenadvies kunnen waarschijnlijk met terugwerkende kracht worden vergoed. Dit geldt ook voor de kosten voor het laten opstellen van een energielabel na het uitvoeren van de maatregel(en).

Uw advies

Door nu kennis te nemen van de conceptregeling, kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed zich alvast voorbereiden op het eventueel indienen van een aanvraag. Als ondernemer in het groen kunt u uw (potentiële) opdrachtgevers hierin natuurlijk goed adviseren.

Voor meer informatie over de regeling kijkt u op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org