VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

d516cc5a-dac4-46a5-b0ea-ede8c852f687

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Klimaatbestendige nieuwbouw in Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland het nieuwe normaal

do 03 mrt 2022

Samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland hebben gisteren een intentieovereenkomst getekend waarmee zij afspreken om klimaatbestendige nieuwbouw op te nemen in het beleid. Dit betekent dat binnenkort klimaatbestendigheid - aanpassing aan hitte en wateroverlast - in plannen voor nieuwbouwwoningen in MRA en Noord-Holland wordt meegenomen als criterium. Aan de overeenkomst is gewerkt door provincies, gemeenten, waterschappen, en door bouwbedrijven, projectontwikkelaars, groenondernemers - waaronder VHG - en andere maatschappelijke partners.

Het klimaat verandert en tegelijkertijd is de bouwopgave groot. Daarom hebben de overheden met het programma 'MRA Klimaatbestendig maken' het initiatief genomen om regionale afspraken te maken over klimaatbestendige nieuwbouw. Zo kan de bouwopgave op een klimaatrobuuste manier worden uitgevoerd. Ook ontstaat een gelijk speelveld tussen bouwbedrijven en overheden.

Oog voor de integrale aanpak
De afgelopen maanden hebben meer dan 40 organisaties intentieverklaringen ondertekend. Ook VHG tekende mee. Met haar deelname wil VHG graag oog houden voor de integraliteit van de opgave zodat niet alleen gekeken wordt naar water, maar ook naar andere thema's, zoals biodiversiteit.

Op 2 maart werd de ondertekening gevierd tijdens een bestuurlijke bijeenkomst voor alle deelnemende partijen. Hier spraken zij de intentie uit om in elk nieuwbouwproject te voldoen aan specifieke uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus. Thema's als hitte, droogte, extreme regenval, gevolgen van overstromingen, natuurinclusief bouwen en biodiversiteit spelen hierin een rol.

De uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus hebben als doel om de leefbaarheid van een gebied te vergroten en het risico van schade door de gevolgen van klimaatverandering zo klein mogelijk te maken.


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org