VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

50f82563-6f4e-416c-a121-cf6ea8526d3b

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Koninklijke VHG sluit zich aan bij convenant Duurzame en Toekomstbestendige Woningbouw

ma 03 okt 2022

​Koninklijke VHG heeft vorige week, samen met vertegenwoordigers van vele gemeenten, provincies Noord-Holland en Utrecht, ontwikkelaars en bouwbedrijven het convenant Duurzame en Toekomstbestendige Woningbouw ondertekend. Hiermee laat VHG zien samen op te willen trekken met andere partijen in de bouwketen om te werken aan een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving met meer groene gebouwen. 

In het convenant staan ambitieuze afspraken - strenger dan de huidige wettelijke normen - zodat er sneller, goedkoper en duurzame woningen gebouwd kunnen worden. Zo gaan de partners meetbare ondergrenzen hanteren op onder andere, circulariteit, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. VHG-directeur Marc van Rosmalen: “Onze leden kunnen hieraan bijdragen met hun expertise en ervaring als het gaat om groen in, aan, op en om gebouwen. Om optimaal te kunnen profiteren van alle voordelen van groen, is het belangrijk dat het al in de planvorming wordt meegenomen. Bij voorkeur zitten groenprofessionals dan ook in dit stadium aan tafel. Dit convenant biedt daarvoor geweldige kansen.”

Landelijke norm

Het convenant is inmiddels ondertekend door meer dan 75 organisaties, waaronder 30 gemeenten, 3 provincies en meer dan 30 ontwikkelaars en bouwbedrijven. De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de woningbouwnormen gaan gelden als landelijke norm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening onder valt) heeft al interesse getoond en volgt de uitvoering van het convenant nauwgezet.

Vertaling naar de praktijk

Het convenant dient ook als platform waarin organisaties elkaar vinden om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk. Het platform, dat Toekomstbestendig Bouwen heet, wordt ook gebruikt om kennis te delen, zodat er geleerd en onderzocht kan worden op welke manier er nog duurzamer kan worden gebouwd. Vanuit VHG zullen wij in het platform de toegevoegde waarde en de meerwaarde die onze leden bieden, inbrengen. Daarnaast zorgen we ook voor meer directe verbinding tussen onze leden en de andere convenantpartijen voor de realisatie van projecten. 

Gerelateerde tags

Lobby

Naar alle nieuws

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief