VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

adbe1235-a6c4-45d2-8b3e-7d91f81d825c

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Koninklijke VHG vraagt nieuwe gemeenteraden door een groene bril te kijken

wo 13 apr 2022

Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) vraagt de nieuwe gemeenteraden die momenteel worden gevormd, om groen ruime aandacht te geven in het coalitieakkoord. In een brief aan alle gemeenteraadsleden van Nederland verzoekt VHG hen om door een groene bril te kijken bij alle uitdagingen en plannen waarvoor gemeenten staan. Het pamflet 'Het dorp en de stad van de toekomst zijn groen' biedt daarvoor concrete handvatten. Een eerste exemplaar van dit pamflet is dinsdag 12 april overhandigd aan Jan van Zanen, voorzitter van de  Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en burgemeester van Den Haag. Dat gebeurde tijdens de Groene Poortbijeenkomst die VHG jaarlijks organiseert in het Haagse perscentrum Nieuwspoort.


VHG, de branchevereniging van de vergroeners van Nederland, stelt dat groen niet langer vooral decoratie is. Vergroening is essentieel voor de toekomst van steden en dorpen in Nederland. Het draagt bij aan een fijne leefomgeving en maakt een gemeente klimaatbestendiger. Het zorgt bovendien voor schone lucht en minder vandalisme.

Groen als randvoorwaarde

Jan van Zanen gaf aan dat VNG de standpunten van VHG erkent. "Groen in àlle vormen is van groot belang, zeker in een stedelijke omgeving. Het moet een randvoorwaarde zijn in ontwikkelingsprojecten. Groen moet je doen!" VNG pleit voor een integrale benadering van groen in de stad. "Om kwalitatief hoogwaardig groen te realiseren in combinatie met intensiever ruimtegebruik, is vanaf het begin een integrale groeninclusieve benadering vereist", zo schreef VNG vorig jaar september aan demissionair minister Schouten (LNV).

Omgevingswet

"Een gemeentelijke portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling met een sterke positie voor groen zou een goed idee zijn", oppert Van Zanen. "En groenondernemers: gebruik vooral de Omgevingswet om samen te werken binnen jullie gemeente." VNG pleit verder voor ontschotting van budgetten, zodat groen niet langer sluitpost hoeft te zijn. De leden van VNG hebben dit jaar bovendien een motie aangenomen voor vergroening van de woningbouwopgave.

Kansen verzilveren

Ook VHG is voor een integrale aanpak, zodat optimaal geprofiteerd kan worden van alle meerwaarden van groen. Het VHG-pamflet bevat concrete handvatten waarmee gemeenten de kansen kunnen verzilveren om een klimaatbestendige, gezonde en leefbare gemeente te realiseren. Download het pamflet hier! 

De VHG-concepten voor De Levende Openbare Ruimte, Het Levende Gebouw, Groene Schoolpleinen en De Levende Tuin bieden hiervoor een schat aan informatie en inspirerende voorbeelden. VHG gaat hierover graag met de gemeenten in gesprek en legt de verbindingen naar de verschillende stakeholders. Het pamflet is met een begeleidende brief aan alle nieuwe coalities verzonden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie hierover, neem dan contact met ons via info@vhg.org of (085) 33 077 00.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org