VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

e074006d-7873-4d71-b923-0db22f02a1b0

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Koninklijke VHG zoekt nieuw bestuurslid

wo 30 aug 2023

Deze week starten wij met de werving en selectie van een nieuw bestuurslid voor onze vereniging. Wij zoeken een ondernemende en verbindende teamspeler met een visie op het belang en de toekomst van de groenbranche. Ben of ken jij een geschikte kandidaat? 


Het bestuurslid van VHG

Het bestuur van VHG bestuurt de vereniging op hoofdlijnen. Bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de besturing van de vereniging en functioneert als één team onder leiding van de voorzitter. Het bestuur stelt de strategische koers van de vereniging op, alsook het jaarplan en de begroting van de vereniging en ziet toe op een efficiënte uitvoering daarvan door het verenigingsbureau. Het bestuur stemt hiervoor de kaders af met de Ledenraad en legt ook verantwoording af over het gevoerde beleid. 

Wie zoeken wij?

De ideale kandidaat is een teamspeler die verbindend binnen de vereniging beweegt en past binnen de dynamiek van het huidige bestuur. Hij/zij onderschrijft de Strategische Agenda 2023-2025 van VHG en is in staat om het totaalbeeld van de branche/VHG-belangen te overzien en vanuit dit oogpunt te handelen. Hij/zij brengt kennis en ervaring mee vanuit ‘Gebouw gebonden Groen’ en is een goede vertegenwoordiging vanuit de leden. Voor een optimale samenstelling van het VHG-bestuur nodigt het bestuur nadrukkelijk ook vrouwen uit om te reageren. Bekijk de uitgebreide profielschets.

Procedure

De benoeming wordt, conform de reglementen van de vereniging, voorbereid door een kandidaatstellingscommissie, bestaande uit drie bestuursleden. Deze commissie wordt ondersteund door de directeur van het bureau. De commissie beoordeelt de kandidaten aan de hand van de in het profiel genoemde kwaliteiten. Geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Op basis daarvan brengt de commissie een advies uit aan het bestuur. Uiteindelijk benoemt de Ledenraad het nieuwe bestuurslid, op bindende voordracht van het bestuur.

Enthousiast?

Heb jij interesse? Laat ons dit weten door een reactie te sturen naar voorzitter@vhg.org. Alle reacties worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Gesprekken met mogelijke kandidaten vinden plaats tussen 25 september en 6 oktober 2023.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief