VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

82464b0c-e1e4-42df-bf74-32f4234ae43d

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Kwartaalmonitor - omzetgroei daalt verder

do 06 jul 2023

​In het eerste kwartaal van 2023 is de omzetgroei in de groene sector verder afgenomen, evenals de personeelssterkte. Dat blijkt uit de VHG Kwartaalmonitor.

Hoe heeft onze branche zich in het eerste kwartaal ontwikkeld en wat zijn de verwachtingen? De VHG Kwartaalmonitor geeft inzicht.

Ondanks de afname van de omzetgroei vertoonden meer bedrijven in deze sector een positieve ontwikkeling op het gebied van winstgevendheid.

Het aantal bedrijven dat hinder ondervindt, is voor het eerst in 12 maanden gedaald, met uitzondering van een toename in financiële beperkingen.  8,9% van de bedrijven ondervond financiële belemmeringen, bijna het dubbele ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder (4,6%).

Ontwikkeling aantal bedrijven

 • De groene sector blijft groeien. Afgelopen jaar was er een toename van het aantal bedrijven en vestigingen. Zeeland kent de grootste procentuele stijging in vestigingen, terwijl Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant de meeste vestigingen hebben. Kleinere bedrijven vormen nog steeds het grootste aantal bedrijven in de groene sector. De meeste nieuwe bedrijven zijn zzp'ers.

Verwachtingen

 • Personeel
  Voor het tweede kwartaal 2023 wordt er per saldo een toename van de personeelssterkte (18,3%) verwacht. De afgelopen jaren was de verwachting voor het tweede kwartaal telkens lager dan dit jaar. Alleen in 2018 was de verwachte toename per saldo hoger (21,8%).
 • Verkoopprijzen
  75,6% van de bedrijven verwacht een stijging van de verkoopprijzen. Nog nooit eerder was dit percentage zo hoog. Slechts 24,1% van de bedrijven verwacht dat de prijzen gelijk blijven.
 • Omzetontwikkeling
  De verwachting voor de omzetontwikkeling is per saldo negatief. 69,2% verwacht geen verandering. Van de overige 30,8% verwacht iets meer dan de helft (16,6%) een daling van de omzet. Dit ondanks de verwachting dat de verkoopprijzen zullen stijgen. Dit is ook terug te zien aan de verwachting van het economisch klimaat. Met -18,4% is de verwachting per saldo negatief. In vergelijking met de verwachting voor het huidige kwartaal (-24,2%) is wel een lichte verbetering te zien.

  Ontwikkelingen huizenmarkt
 • In het eerste kwartaal van 2023 werden bijna 13 duizend vergunningen verstrekt voor nieuwbouwwoningen. Dit isbijna 5 duizend minder dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Nieuwbouwwoningen hebben doorgaans een positieve impact op de groene sector, aangezien ze zorgen voor nieuwe opdrachten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedraagt de gemiddelde doorlooptijd vanaf het moment van vergunningsverlening ongeveer twee jaar.
 • In het eerste kwartaal van 2023 zijn er meer dan 17 duizend woningen opgeleverd, wat iets hoger is dan het aantal van een jaar geleden (16.867 in Q1 2022). Ook dit jaar zijn er aanzienlijke lokale verschillen te zien. In Zeeland is het aantal opgeleverde woningen met ongeveer 40% gestegen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2022. Daarentegen is het aantal opgeleverde woningen in Friesland sterk gedaald (-138,5%).

  Bekijk hier de kwartaalmonitor


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief