VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

ea2ed5a1-9469-448c-8975-4a87989880d5

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Landelijk protocol ‘Omgaan met Aziatische duizendknopen’ geactualiseerd

do 31 mrt 2022

​Aziatische duizendknopen bezorgen veel terreineigenaren en overheden hoofdpijn. Om deze invasieve exoten te bestrijden en verdere verspreiding te voorkomen, is er in 2019 het 'Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen' opgesteld. Per 1 januari 2022 geldt het handelsverbod op Aziatische duizendknopen. Dit gaf Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise aanleiding het drie jaar oude protocol te herzien. Dit aangepaste protocol is vanaf nu online beschikbaar. 

In Nederland geldt vanaf 1 januari 2022 een nationaal handelsverbod voor Aziatische duizendknopen. Dit verbod is opgenomen in het Besluit Natuurbescherming (en daarmee in de Wet Natuurbescherming, vanaf 2023 Omgevingswet). Het gaat om het onder zich of voorhanden hebben, vervoeren of ten vervoer aanbieden (van delen van invasieve exoten).

Het handelsverbod op Aziatische duizendknopen geldt ook voor grond met levensvatbare delen van deze soorten. Doel van de maatregel is het beperken van nieuwe introducties en verspreiding in het milieu als gevolg van handel. Het verbod heeft betrekking op drie soorten; Japanse duizendknoop (Fallopia japonica inclusief Fallopia japonica var. compacta), Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) en bastaardduizendknoop (Fallopia x bohemica).

Met het ingaan van dit handelsverbod, is het 'Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen' op een aantal punten niet meer actueel. Er is daarom een infoblad aan het protocol toegevoegd met informatie over geldende wet- en regelgeving. De reeds bestaande infobladen zijn herzien en op verschillende plekken wordt naar het nieuwe infoblad over wet- en regelgeving verwezen.

De 14 infobladen van het protocol (inclusief het nieuwe infoblad over Wet- en regelgeving) zijn online beschikbaar via https://bestrijdingduizendknoop.nl/protocol/.

Bron: Probos


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief