VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

d80cbf7b-7d13-49f9-ae5c-d6c3e211b062

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Langer betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

do 15 apr 2021

Het kabinet heeft besloten dat ouders vanaf augustus 2022 de eerste negen weken van het ouderschapsverlof gedeeltelijk doorbetaald krijgen. Daarmee moet het aantrekkelijker worden voor partners om het ouderschapsverlof op te nemen. Dit past in het plan van het kabinet om mensen meer ruimte te geven om werk en zorg te combineren.

Betere werk-privébalans
Door straks het ouderschapsverlof deels te gaan betalen, is het voor veel gezinnen aantrekkelijker om ouderschapsverlof op te nemen. Daarmee wordt het voor ongeveer 200.000 ouders beter mogelijk om een baan te hebben en tegelijkertijd meer tijd thuis te besteden. Sazas stimuleert dit dan ook als verzuimspecialist aangezien het zorgt voor een betere werk-privébalans. Het draagt ook bij aan het voorkomen van verzuim door bijvoorbeeld stress of oververmoeidheid door de nieuwe gezinssituatie.

De situatie nu
Op dit moment hebben ouders recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof in de eerste acht levensjaren van hun kind. Niet iedereen kan het zich veroorloven dit onbetaalde verlof op te nemen. Om die reden neemt nu slechts een derde van de ouders dat verlof op.

Hoe ziet het er straks uit?
Het kabinet heeft besloten om de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof gedeeltelijk te gaan betalen. Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van de helft van hun dagloon (tot de helft van het maximum dagloon van € 2.385,- per maand). Het betaalde ouderschapsverlof kunnen de ouders alleen in het eerste levensjaar van hun kind opnemen, maar mag gespreid zijn over dat jaar. Denk dan bijvoorbeeld aan een dag verlof per week.

Met deze regeling krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken deels betaald verlof. Moeders hebben straks naast hun betaald zwangerschapsverlof ook recht op negen weken deels doorbetaald ouderschapsverlof. De overige 17 weken ouderschapsverlof blijven onbetaald; de ouders kunnen deze opnemen tot de achtste verjaardag van hun kind. Maar het blijft voor werkgevers mogelijk om daar met medewerkers aanvullende afspraken over te maken.

Lees meer over het langere ouderschapsverlof en de verlofregelingen die er op dit moment zijn. 


Gerelateerde tags

Personeel

Naar alle nieuws

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org