VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

8a490c3e-7c13-411e-b3da-13f6876691ec

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Leren van ongevallen – start met registreren!

do 11 nov 2021

In de periode 2013-2020 waren er 8 dodelijke ongevallen in de sector hoveniers en groenvoorziening. Dodelijke ongevallen zijn het topje van de ijsberg van het totaal aantal ongevallen. Niet dodelijke ongevallen, bijvoorbeeld door beknelling in een machine, vallen van hoogte en contact met handgereedschap, komen ook regelmatig voor.

Hoe zit dat in uw bedrijf? Heeft u wel eens een ongeval meegemaakt? Of ging het bijna mis? En wilt u dit in het vervolg voorkomen? Start dan met het registreren van ongevallen.

Registeren van ongevallen
Stigas heeft in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) het onderdeel ongevallenregistratie toegevoegd. Hiermee kunt u ongevallen, maar ook bijna-ongevallen, systematisch registreren, onderzoeken en maatregelen formuleren. Ook is hier meer informatie te vinden hoe u van ongevallen kunt leren. Zo voldoet u meteen aan de eisen vanuit de Arbowet. De privacy wordt hierbij gewaarborgd.

Registreren werkt als volgt:
1. Ga naar uw (RIE) van Stigas.

2. Open het dasboard en registreer hierin het ongeval.

  • Goed om te weten: bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht een lijst bij te houden van de gemelde arbeidsongevallen en van arbeidsongevallen die hebben geleid tot verzuim vanaf drie dagen als onderdeel van de RIE (Arbowet Artikel 9).

De RIE van Stigas is opgesteld door de sociale partners vanuit de sector.
Wilt u hulp hierbij of heeft u nog geen RIE? Kijk op onze website of neem direct contact op met Stigas via info@stigas.nl of 085 044 07 00.

Melden van ongevallen bij Inspectie SZW
Vind er een arbeidsongeval plaats met iemand die onder uw gezag werkt (hieronder vallen ook uitzendkrachten en zzp'ers)? Meld het bij de Inspectie SZW bij dodelijke afloop, ziekenhuisopname of blijvend letsel. Meer informatie

Hulp na een ongeval
Stigas kan bedrijven ook helpen bij het onderzoeken van ongevallen en uw bedrijf trainen om hier op een systematische manier mee aan de slag te gaan. Tijdens een ongevalsonderzoek kijken wij hoe in de toekomst een nieuw ongeluk voorkomen kan worden. De Inspectie vraagt naar aanleiding van een ongeval naar een goede analyse met een plan van aanpak. Vaak komt de boete hiermee (gedeeltelijk) te vervallen.

Factsheet ongevallen Hoveniers en Groenvoorziening
Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van ongevallen en hiervan te leren, heeft Stigas de ongevallenstatistieken voor de sector Dierhouderij op een rij gezet. De factsheet is hier te vinden.

Meer weten over veilig werken?
Bent u ondernemer, leidinggevende, preventiemedewerker of betrokken bij de promotie van veiligheid op de werkplek? En wilt u systematisch aan de slag met veilig werken? Met de scan Veilig op 1 checkt u of in uw bedrijf veiligheid op 1 staat. Uit de score blijkt of u een 'topper' of een 'achterblijver' bent. Daarna krijgt u tips om (minstens) één stap verder te komen. De scan, filmpjes en praktische tips en hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan staan op: www.veiligop1.nl  


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org