VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

f2bb90fc-5505-4986-a889-c3c3f3e36a39

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Loondoorbetaling AOW'ers naar 6 weken

do 25 mei 2023

​Werken er binnen jouw bedrijf medewerkers boven de AOW-leeftijd en worden zij ziek? Dan is de kans groot dat er vanaf 1 juli 2023 minder lang loon hoeft worden doorbetaald. Op dit moment is de loondoorbetaling van zieke AOW'ers dertien weken. Wat betekent dit voor jou? En welke regels gelden er nog meer voor AOW-gerechtigde medewerkers? Je leest er meer over in dit artikel.


Loondoorbetaling Werkende AOW'ers

Op 1 januari 2016 werd de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingevoerd. In deze wet staan maatregelen die het ouderen makkelijker maken om door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Een onderdeel van deze wet is de loondoorbetaling bij ziekte. Een werkgever hoeft een AOW-gerechtigde medewerker bij ziekte minder lang loon door te betalen. Bij ziekte geldt in Nederland een loondoorbetaling van twee jaar. Voor werkende AOW'ers geldt op dit moment een loondoorbetalingsplicht van dertien weken. De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. De overheid heeft zich voorgenomen om de wet op 1 juli 2023 in te laten gaan. De loondoorbetalingsplicht gaat dan van dertien naar zes weken. Om de overgang van dertien naar zes weken goed te laten verlopen, is er het overgangsrecht. Daarnaast geldt de nieuwe periode van zes weken ook voor andere regelingen rondom ziekte van een oudere medewerker.

Waarom van 13 weken terug naar 6?

Toen de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd werd ingevoerd, was er al een loondoorbetalingsperiode van 6 weken opgenomen. In de Tweede Kamer waren er toen zorgen dat dit misschien zou leiden tot problemen voor werkenden die nog niet de AOW-leeftijd hadden. Er is daarom als overgangsmaatregel een wijziging (amendement) aan de wet toegevoegd. Als onderdeel daarvan werd de loondoorbetaling bij ziekte voorlopig 13 weken.

Uit onderzoek blijkt dat deze maatregel geen invloed had op medewerkers die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hadden. Bij de beslissing van werkgevers om een AOW'er aan te nemen, geven vooral bekendheid met de medewerker, speciale ervaring en flexibiliteit de doorslag. Kosten of arbeidsrechtelijke voorwaarden spelen bijna geen rol. Daarom vervalt de overgangsmaatregel per 1 juli 2023.

Overgangsrecht van loondoorbetaling bij ziekte

Om de overgang van loondoorbetaling van dertien naar zes weken goed te laten verlopen, zijn er een aantal afspraken gemaakt:

1. Is de medewerker op de AOW-gerechtigde leeftijd al ziek vóór 1 juli 2023? Dan blijft de doorbetalingsperiode van dertien weken gelden. Voor medewerkers die op of na die datum ziek worden, wordt de periode van loondoorbetaling teruggebracht naar zes weken.

2. Twee kort op elkaar volgende ziekteperioden, met een tussenperiode van minder dan vier weken, worden gezien als één ziekteperiode. Wordt een medewerker ziek voordat de nieuwe regel ingaat? En herstelt de medewerker vervolgens binnen dertien weken en is hij of zij daarna binnen vier weken opnieuw ziek? Dan geldt nog steeds de dertien weken loondoorbetaling. Als de medewerker binnen deze periode weer herstelt en daarna binnen vier weken opnieuw ziek wordt, kan hij of zij de maximale periode van dertien weken volmaken. Ook als de tweede ziekteperiode na het ingaan van de nieuwe regels is. De totale ziekteperiode is in dit geval namelijk gestart vóór het ingaan van de nieuwe regels.

Meer weten over het verzekeren van AOW'ers?

Werken na het bereiken van de AOW-leeftijd is nog niet voor iedereen een logische stap. Wil je meer weten over het verzekeren van medewerkers die doorwerken na hun AOW-leeftijd? Op de website van Sazas vind je meer informatie over verzuimverzekeringen.


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief