VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

5c232080-118f-49ee-8fa5-0670d3a35047

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Maatlat voor een Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving gepubliceerd

do 30 mrt 2023

Vorige week heeft de Rijksoverheid de Landelijke Maatlat voor klimaatadaptief en groen bouwen gepubliceerd. Dat is goed nieuws voor onze sector, want deze maatlat maakt duidelijk wat klimaatadaptief inrichten en bouwen inhoudt. Met deze maatlat wordt het voor medeoverheden, vastgoedeigenaren en de bouwsector duidelijk wat nodig is voor klimaatbestendige nieuwbouwontwikkelingen. 

De maatlat is onder andere gebaseerd op informatie vanuit het convenant klimaatadaptief bouwen Zuid-Holland, waar Koninklijke VHG partner in is. Minister Hugo de Jonge besteedt in zijn aanbiedingsbrief bij de maatlat speciale aandacht aan groen.

Groen, tenzij
"We hanteren het principe 'groen, tenzij'", zo staat er in de Kamerbrief van de minister te lezen. "Groen wordt in de maatlat zowel gezien als middel (beperken wateroverlast, droogte, hitte en bevorderen biodiversiteit) en als doel (hoeveelheid groen) om te komen tot een klimaatbestendige gebiedsontwikkeling. In de maatlat is opgenomen dat groene oplossingen gebaseerd op natuurlijke processen en structuren de voorkeur hebben boven technische oplossingen."

Lees meer


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief