VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

da860b6d-cdff-4f14-a1b9-8a3f0bdba1b9

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Mag ik de opleidingskosten van een medewerker die vroegtijdig vertrekt terugvorderen?

do 17 nov 2022

Ja, op basis van artikel 30 Terugbetalingsregeling opleidingskosten van de Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland mag dat. 

 

Artikel 30 Terugbetalingsregeling opleidingskosten

Lid 1    

Bij beëindiging van het dienstverband op eigen verzoek van de werknemer dan wel in de situatie van beëindiging wegens verwijtbaar gedrag waaronder de dringende redenen genoemd in artikel 7:678 BW, binnen 48 maanden na beëindiging van de gevolgde cursus, BBL-opleiding op niveau 2, niveau 3 of niveau 4 of stage kunnen de opleidingskosten en het over de schooldagen doorbetaalde loon worden verhaald op de werknemer onder aftrek van verkregen subsidies.

Deze terugbetaling van de opleidingskosten vindt plaats onder de volgende voorwaarden:

•  deze regeling geldt voor alle cursussen met uitzondering van de cursus BHV, VCA en vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming (spuitlicentie) indien deze op verzoek van werkgever is gevolgd;

•  de hoogte van de terugbetaling is inclusief de verrekening van de bijbehorende subsidies;

•  deze regeling geldt voor alle werknemers inclusief BBL-leerlingen.

Lid 2     Afbouwperiode

Op de terugbetalingsregeling wordt een afschrijvingstermijn van 48 maanden gehanteerd, te rekenen vanaf het moment van beëindiging van de opleiding ook als deze voortijdig of niet met goed gevolg beëindigd is. Het betreft de afschrijving over de werkelijke kosten (inclusief de loonkosten) na aftrek van eventuele ontvangen subsidies. Het te verrekenen bedrag wordt berekend door het aantal maanden dat nog rest voordat de 48 maandenperiode is verstreken te delen door 48 en dat te vermenigvuldigen met de oorspronkelijk te verrekenen kosten.

Lid 3     De werkgever is verplicht om aan de BBL-leerling deze regeling kenbaar te maken.

Belangrijke voorwaarde is dat de regeling vooraf aan de medewerker kenbaar is gemaakt met behulp van bijvoorbeeld een studieovereenkomst, waarin de terugbetalingsregeling is opgenomen.

Model-studieovereenkomst

Een voorbeeld van een studieovereenkomst staat op de VHG-website voor u klaar en kunt u als VHG-lid downloaden en direct gebruiken.

Meer weten?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met onze collega's van de VHG Ondernemershelpdesk via ondernemershelpdesk@vhg.org of 085 330 77 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. 

Gerelateerde tags

Cao

Naar alle nieuws

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org