VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

2a1f19c6-0023-47c4-aa43-f3b420854d13

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Ministerie van BZK publiceert geactualiseerde handreiking ‘Decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren’

do 02 feb 2023

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft een handreiking geschreven over klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren. Dit rapport is bedoeld voor gemeenten, waterschappen en provincies. Het geeft praktische voorbeelden van klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren. 


De update van de handreiking heeft veel raakvlakken met onze inzet van de afgelopen jaren richting de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. De uitgewerkte voorbeelden in de handreiking zijn met onderbouwde voorbeelden te vinden in onze handleidingen De Levende Tuin, De Levende Openbare Ruimte en Het Levende Gebouw. Onze handleidingen zijn en worden veelvuldig onder de aandacht gebracht bij diverse overheidsinstanties. 

Het is nu van belang om als groenprofessional direct bij de planvorming aan tafel te komen en dus aan de voorkant de mogelijkheden van groene oplossingen kenbaar en inzichtelijk te maken. Door een integrale en ketengerichte aanpak kunnen we de hierin gezamenlijk het verschil maken. Wij zitten hiervoor voor onze leden met diverse organisaties aan tafel.

Geen blauwdruk van regelgeving
De handreiking is bedoeld om gemeenten, waterschappen en provincies te helpen met opgaven als hittestress, wateroverlast en de kans op overstromingen. Ook moet het de lagere overheden helpen met natuurinclusief bouwen. Het ministerie wil zo voorkomen dat de discussie bij lagere overheden blijft steken op de vraag of lokale regelgeving überhaupt mogelijk is. De handleiding is nadrukkelijk geen blauwdruk van regelgeving, waarschuwt het ministerie.

De handreiking downloaden

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief