VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

37d6e13c-70ad-4987-9e6c-e57dd081cbd8

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Nieuw: handreiking klachtenafhandeling bij aanbesteden

do 24 feb 2022

De overheid is bezig om de rechtsbescherming voor ondernemers te verbeteren. Zo moet elke opdrachtgever straks verplicht beschikken over een klachtenregeling met een onafhankelijk klachtenloket. Als ondernemer kunt u zo fouten in een aanbestedingsprocedure beter aankaarten en aanbestedende diensten kunnen deze tijdig herstellen.

In aanloop naar de hiervoor benodigde wijziging van de Aanbestedingswet, heeft het ministerie van EZK nu een zogenoemde handreiking gepubliceerd om aanbestedende diensten voor te bereiden op de wetswijziging. Hiermee kunnen aanbestedende diensten alvast een slag maken met de professionalisering van hun klachtenloket.

Er komen ook uitgebreidere en duidelijke motivaties voor gunningsbeslissingen en extra mogelijkheden voor ondernemers in hoger beroepzaken.

Vraagbaak
Heeft u een vraag of advies nodig in een aanbestedingsproces? Als lid van VHG kunt u gratis gebruik maken van de dienstverlening van het Adviescentrum Aanbestedingen Grond, Wegen en Groen (ACA GWG). Dit adviescentrum controleert onder andere ook of de wet- en regelgeving op het gebied van aanbestedingen correct wordt toegepast en onderneemt zo nodig actie richting aanbesteders.


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org