VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

3944d6c1-8bef-41f9-8781-01bc9eac30a8

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Ondernemersorganisaties reageren op Miljoenennota

wo 20 sep 2023

​Gisteren presenteerde het Kabinet de plannen voor 2024 met de Miljoenennota en de Rijksbegroting. Klimaat en bestaanszekerheid staan hoog op de agenda, zo blijkt. Of er dan nog genoeg aandacht is voor de economie, is voor ondernemend Nederland een zorg. In dit extra ledenbericht alvast een samenvatting van de eerste reactie van VNO-NCW en MKB-Nederland, de organisaties waar Koninklijke VHG lid van is. Onze VHG-collega’s zijn momenteel druk bezig om de miljoenennota nauwkeurig door te nemen en samen te vatten wat de aangekondigde plannen voor jou als groenprofessional betekenen. Daarover lees je meer in onze nieuwsbrief van aanstaande donderdag.

Laat werken meer lonen

‘In aanloop naar de verkiezingen is nu vooral politieke zelfbeheersing belangrijk’, zo valt er in de reactie te lezen. Volgens Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW vraagt de Miljoenennota om een verstandig vervolg: “Het is terecht dat bestaanszekerheid het centrale thema is in politiek Den Haag, maar de lonen, de lasten en de hoeveelheid regels voor bedrijven kunnen niet oneindig worden verhoogd.” Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB-Nederland stelt dat het beste recept tegen armoede is om ervoor te zorgen dat werken en meer werken altijd en beter loont. “Voor veel ondernemers is het verder teleurstellend dat de mkb-winstvrijstelling komend jaar wordt versoberd, terwijl alle kosten al stijgen en de winsten in het mkb onder druk staan.” 

Winstgevendheid onder druk

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over het feit dat het demissionaire kabinet de lasten voor ondernemers nu niet zwaar verhoogt. Immers: de economische situatie is uiterst onzeker en ondernemers zien de kosten opstapelen, waardoor de winstgevendheid onder druk staat. Als VHG hebben we hier oog voor en leveren we op landelijk niveau onze bijdrage hieraan. Daarnaast is dit ook een belangrijk punt dat we inbrengen bij onze cao-onderhandelingen. Een gezonde continuïteit van onze sector is cruciaal. 

Groene investeringen

De ondernemersorganisaties zijn verheugd dat investeringsregelingen worden verruimd om (groene) investeringen (zoals energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA)) te stimuleren. Hier hadden ze eerder voor gepleit. ‘Dit is belangrijk want juist dit zijn de investeringen in de economie van morgen; groen en innovatief.’ Ook VHG is blij met deze maatregel omdat we naast onze bijdrage aan een betere groene samenleving, dit ook in onze werkwijze willen borgen. Hiervoor is dan wel tegemoetkoming nodig. 

Mijlpaal

Een mooi lichtpunt in de Prinsjesdagstukken is verder dat volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (op basis van de laatst bekende plannen en projecten) de broeikasgasuitstoot in Nederland daalt met mogelijk 46 tot 57% in 2030 ten opzichte van 1990. Daarmee is het wettelijke klimaatdoel van 55% reductie voor het eerst in zicht. ‘Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar het halen van de doelen van Parijs’, aldus de ondernemersorganisaties. Als groenprofessionals leveren wij met de enorme vergroening die we gezamenlijk realiseren, natuurlijk ook een belangrijke bijdrage aan het behalen van deze doelen.

Alternatieven voor fossiele brand- en grondstoffen

Wat betreft het gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen merken de ondernemersorganisaties op dat de impactanalyses die bekend zijn geworden, laten zien dat de alternatieven er nog lang niet altijd zijn. Ondernemers hebben vaak nog geen handelingsperspectief, daar moet het afbouwen zorgvuldig op worden afgestemd. VHG zet zich hiervoor in. Zo pleiten we onder andere voor een tegemoetkoming voor onze leden in de vorm van subsidie en voor tijdige beschikbaarheid en betaalbaarheid van emissieloos gereedschap en vervoer. Daarnaast maken wij ons, samen met andere brancheverenigingen, hard voor een haalbare invoeringstermijn van het invoeren van emissieloze milieuzones. 

Heb je vragen over dit bericht? 

Neem contact op met onze collega’s van de Ondernemershelpdesk via ondernemershelpdesk@vhg.org of 085 330 77 00. De VHG Ondernemershelpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. 

Meer weten over de miljoenennota?

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief