VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

b4afda80-9a3d-4944-9fe2-ebd30a9b0917

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Ondernemersorganisaties reageren op miljoenennota

di 20 sep 2022

​‘Goede maatregelen voor koopkracht, maar bewaak economie’

Kort na de presentatie van de miljoenennota vanmiddag hebben de voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland er hun eerste reactie op gegeven. Met dit nieuwsbericht geven we u alvast een samenvatting. Onze collega’s zijn momenteel druk bezig om de miljoenennota nauwkeurig door te nemen. In onze nieuwsbrief van aanstaande donderdag leest u wat de aangekondigde plannen voor u als groenprofessional betekenen. 


VNO-NCW en MKB Nederland zijn positief over het feit dat het kabinet met verschillende maatregelen actie onderneemt om de koopkracht van burgers te verbeteren. En ook dat er zo’n 600 miljoen beschikbaar komt voor het mkb. Tegelijkertijd is er zorg over de extra lastenverzwaringen voor ondernemers, onder andere door de versnelde verhoging van het minimumloon. ‘We moeten de motor van de economie niet uit het oog verliezen én bijvoorbeeld onbedoeld de inflatie verder aanjagen’, aldus de voorzitters. Koninklijke VHG sluit zich aan bij deze reacties. 

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW:

‘De kunst is in deze ingewikkelde tijd om de koopkracht van burgers te waarborgen, de inflatie niet verder op te laten lopen, het investeringsvermogen van kleine en grote ondernemingen in stand te houden en hun verduurzaming te versnellen. Het is daarom goed dat het kabinet omvangrijke maatregelen neemt om de koopkrachtcrisis te lijf te gaan en daarmee ook kleine mkb’ers helpt. We zullen bovendien de effecten van de hoge energieprijzen voor energie-intensieve bedrijven moeten dempen, net als in omringende landen. Het is verstandig dat het kabinet hier nu serieus naar kijkt.’ In plaats van polarisatie vraagt deze onzekere en ingewikkelde tijd volgens Thijssen verder om nauwe samenwerking tussen ondernemers, overheid en vakbonden.

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland:

‘Het is verstandig dat het kabinet al het mogelijke wil doen voor de koopkracht van burgers. Tegelijk hebben ook veel mkb-ondernemers het ongelooflijk zwaar doordat ál hun kosten stijgen. En daar komen de lastenverzwaringen die het kabinet heeft aangekondigd nog bovenop. Goed is wel dat dat het kabinet op ons aandringen iets terugdoet met een pakket van zo’n 600 miljoen euro. We zijn in gesprek over hoe dat verstandig in te zetten. Verder is het belangrijk dat mkb-ondernemers goed worden ondersteund bij de versnelling van de energietransitie. Er gebeurt al veel, maar veel bedrijven missen de financiële ruimte om die investeringen te doen.’

Inflatie niet aanjagen

De ondernemingsorganisaties zijn bevreesd dat de versnelde verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari aanstaande averechts uitpakt voor de inflatie en die verder aan kan jagen. Per 1 januari 2024 gaat het WML door een stapeling van maatregelen voor bepaalde groepen ondernemers bovendien nog eens met ruim 11 procent omhoog. ‘Dit hakt er flink in, bovenop alles wat zij al voor de kiezen krijgen. Dit gevaar is te ondervangen met een loonkostencompensatie voor werkgevers, zoals eerder ook is aanbevolen door werkgevers en vakbonden vanuit de SER.’ Ook VHG maakt zich hier zorgen over: ‘We zijn een arbeidsintensieve sector. Wat doet deze lastenverzwaring met de kostprijs en in hoeverre kunnen onze leden het doorberekenen aan de klant? Daar moeten we alert op zijn’, aldus directeur Marc van Rosmalen. 

Lastenverzwaringen ondernemers

Niet blij zijn de ondernemingsorganisaties verder met alle lastenverzwaringen in de winstbelasting en Box-2. Die beperken de noodzakelijke investeringsruimte voor mkb-ondernemers. Voor het vierde jaar op rij wordt bovendien hard geknaagd aan de zelfstandigenaftrek die er juist is voor zelfstandig ondernemers die voor eigen rekening en risico ondernemen. Ook komt er niets voor in de plaats. ‘Deze maatregel heeft direct effect op hun financiële ruimte om te investeren, reserveren en consumeren’.

Eerste stap rondom de hoge energieprijzen van bedrijven

De ondernemingsorganisaties zijn blij met de maatregelen voor burgers en hele kleine bedrijven om de energieprijs te drukken, maar wijzen erop dat dit met name de energie-intensieve bedrijven nog onvoldoende helpt. ‘Het is daarom goed dat het kabinet kijkt naar extra maatregelen, zoals vandaag aangekondigd. Die zijn echt heel hard nodig, omdat bedrijven die we niet willen missen, anders dreigen om te vallen. ’

Heeft u vragen over dit bericht? 

Neem contact op met onze collega’s van de Ondernemershelpdesk via ondernemershelpdesk@vhg.org of 085 330 77 00. De VHG Ondernemershelpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. 

Meer weten over de miljoenennota?


Foto: Rijksoverheid

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief