VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

82097e48-6805-4451-b75c-1c47f64ccb25

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Ouderschapsverlof: wat zijn de nieuwe regels vanaf 2 augustus?

di 05 jul 2022

Er is steeds meer bewustzijn als het gaat om het belang van een goede werk-privébalans van werknemers. Dat heeft onder meer geleid tot EU-richtlijnen voor gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. In Nederland is hier een wetswijziging van het ouderschapsverlof uit voortgekomen. De nieuwe regels gaan per 2 augustus 2022 in.


Wat houdt de wetswijziging precies in?

Iedere ouder met een arbeidsovereenkomst heeft per augustus 2022 recht op 9 werkweken betaald verlof in het eerste levensjaar van het kind. De ouderschapsverlofuren die overblijven – de overige 17 weken van de nu al standaard 26 weken ouderschapsverlofuren – blijven onbetaald. Deze verlofuren mogen tot de achtste verjaardag worden opgenomen.

Tijdens het betaald verlof krijgt de werknemer niet het volledige salaris. Hij of zij heeft recht op 70 procent van het normale dagloon, en maximum 70 procent van het wettelijke maximumdagloon. Het wettelijke maximumdagloon kan elk halfjaar veranderen. Het actuele bedrag staat op de site van het UWV. In het eerste halfjaar van 2022 ligt het wettelijke maximumbedrag rond de 228 euro. 

Weigering verlof door werkgever bij zwaarwegend bedrijfsbelang

De werkgever kan een aanvraag voor ouderschapsverlof alleen weigeren bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. Bijvoorbeeld omdat de werkgever het organisatorisch – denk dan aan bezetting – écht niet rond krijgt.

De nieuwe regels vloeien voort uit Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, die per 1 augustus 2022 in werking treedt. Het doel van de richtlijn is om arbeidsvoorwaarden te verbeteren en ze voorspelbaarder te maken. Niet alle wijzigingen zijn even ingrijpend, maar deze 5 wel:
  1. De kosten voor verplichte opleidingen komen voor rekening van de werkgever; 
  2. Nevenwerkzaamheden mogen niet meer automatisch worden verboden; 
  3. Er komt een uitbreiding van de informatieverplichting aan werknemers;
  4. Invoering van een referentieperiode voor onvoorspelbare arbeid;
  5. Medewerkers kunnen een verzoek tot voorspelbare arbeidsvoorwaarden indienen.

Gerelateerde tags

Personeel

Naar alle nieuws

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief