VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

088ad474-4bf4-4ce2-9269-04ed337f816c

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Tilburg legt regels voor opslag regenwater vast

do 16 feb 2023

De gemeente Tilburg geeft bouwers een stevige prikkel om te vergoenen. Iedereen die wil nieuwbouwen, wordt in de toekomst namelijk verplicht om regenwater op te vangen en vast te houden. Voor zover bekend is Tilburg de eerste gemeente die regels voor hemelwateropvang gaat hanteren. 

'Aansluiting van regenwater op het riool mag niet meer, het regenwater moet op eigen terrein worden opgevangen', zo meldt Het Financieel Dagblad. 'Als mogelijk middel voor regenwateropvang noemt de gemeente ondergrondse bassins en infiltratiesystemen. Kleinere maatregelen, zoals regentonnen, zijn niet voldoende.'

Speerpunt
Als brancheorganisatie van dé vergroeners in Nederland, juicht Koninklijke VHG het vergroenen van tuinen uiteraard van harte toe. Steeds vaker zien we dat het belang van groen bij de grote opgaven zoals wateroverlast en hittestress, erkend wordt. Wij voeren hier al langere tijd intensieve lobby op. Ook in onze strategie voor de komende jaren is het positioneren van het belang van groen een belangrijk speerpunt.


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief