VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

178e4d6b-7b4c-4469-a6a5-4625a4a5c5a4

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Toename verzuim in 2021, sterke toename langdurig verzuim

do 10 mrt 2022

Verzuimspecialist Sazas ziet een toename van verzuim in 2021. Vooral in oktober, toen werd sinds maart 2022 de grootste stijging van het verzuim gemeten. Ook nam afgelopen jaar de gemiddelde verzuimduur toe. Medewerkers zijn langer gaan verzuimen op het moment dat ze ziek worden in vergelijking met andere jaren. Sazas heeft de verzuimcijfers en trends van het afgelopen jaar voor u op een rij gezet.

Verzuimcijfers 2021
Als we een vergelijking maken met het tweede kwartaal van 2020, zijn we in 2021 meer gaan verzuimen. In het tweede kwartaal van 2021 lag het landelijk verzuimpercentage op 4,7%. Dit betekent dat er van elke duizend te werken dagen er 47 dagen werd verzuimd vanwege ziekte. In het tweede kwartaal van 2020 lag het verzuimpercentage nog op 4,5%.

Na een lichte daling in september (4,2%), was het verzuimcijfer in oktober heel hoog voor deze tijd van het jaar: 4,6%. Dit is de grootste stijging van het verzuimcijfer sinds het begin van de coronacrisis. In november 2021 was het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland zelfs 5,1%. Dit is uitzonderlijk hoog. De stijging wordt veroorzaakt door een toename in griep- en verkoudheidsklachten en de stijging van de coronabesmettingen. Ook het loslaten van het landelijke thuiswerkadvies eind september kan een belangrijke oorzaak zijn.

Het aantal ziekmeldingen steeg in november 2021 in een maand tijd meer dan ooit. Er was een stijging zichtbaar van 33%. Het afgelopen jaar steeg het aandeel van medewerkers die langdurig ziek zijn (langer dan zes weken) aanzienlijk: van elke 100 ziekmeldingen zitten er 15 mensen langer dan zes weken thuis. Vorig jaar waren dat er nog 10 op elke 100 ziekmeldingen.

Verzuimcijfers bij verschillende bedrijven
Zoals we ook in voorgaande jaren zagen, zijn de verzuimcijfers het laagst bij de kleinste bedrijven. Hiermee bedoelen we: bedrijven die minder dan 10 medewerkers in dienst hebben. Het verzuimcijfer bij deze bedrijven lag in het derde kwartaal van 2021 op 3,4%. Wel zien we dat ook bij deze kleine bedrijven het verzuimcijfer met 1% is toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020.

Als we kijken naar de grotere bedrijven met 10 medewerkers of meer in dienst, dan zien we dat ook de verzuimcijfers hoger liggen. Opvallend is wel dat de verzuimcijfers bij deze bedrijven licht zijn gedaald ten opzichte van 2020. Bij de middelgrote bedrijven lag het verzuimcijfer met 4,3% 0,2 procentpunt lager dan een jaar eerder. Bedrijven met 100 medewerkers of meer hadden een verzuimpercentage van 5,4 procent (0,6% minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder). In de zorg- en welzijnssector ligt het verzuim duidelijk hoger dan in andere beroepssectoren.

Wat kunt u als werkgever doen om langdurig verzuim te voorkomen?
De meest opvallende trend in de verzuimcijfers van 2021 is de sterke toename van het langdurig verzuim. En met de verwachte toename van het psychisch verzuim en verzuim door Long COVID, zal het verzuim de komende jaren nog verder stijgen. De uitgestelde zorg van de afgelopen jaren speelt hierin ook een grote rol. Voor u als werkgever is het daarom belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat medewerkers langdurig uitvallen. Sazas geeft u hiervoor een aantal tips:

  • Houd goed de mentale gezondheid van uw medewerkers in de gaten. Signaleer op tijd symptomen van psychische klachten, zoals afwezigheid en vermoeidheid. Hiermee kunt u psychisch verzuim voorkomen.
  • Wees proactief in het stimuleren van een goede mentale en fysieke gezondheid. Dit kan door middel van voorlichting, het geven van voldoende pauze, een goed thuiswerkbeleid en het stimuleren van een gezonde werk-privé balans.
  • Neem klachten van medewerkers serieus en zorg ervoor dat uw medewerkers zich comfortabel voelen om hun klachten met u te delen.
Hoe berekent u het verzuimcijfer binnen uw eigen bedrijf?
Het verzuimcijfer binnen uw bedrijf, ook wel het verzuimpercentage, geeft het gemiddelde aantal zieke medewerkers per honderd medewerkers weer. U meet het verzuimpercentage over een bepaalde periode, bijvoorbeeld een maand, een kwartaal of een jaar. U kunt uw verzuimpercentage berekenen door het totaal aantal verzuimde kalenderdagen te delen door het totale aantal beschikbare kalenderdagen van alle medewerkers samen en de uitkomst met honderd te vermenigvuldigen. Hier leest u meer over de betekenis van verzuimcijfers voor uw eigen bedrijf


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org