VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

d5f4137c-b989-4cda-a2e6-834eadf24aa7

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

VHG steunt Eerlijke Klimaatagenda met veel aandacht voor groen

do 10 jun 2021

82.000 hectare nieuwe natuur en scholingsplan voor 60.000 groene banen

Een scholingsplan voor 60.000 groene banen, 82.000 hectare nieuwe natuur en meer groen in achterstandswijken. Dat zijn belangrijke punten in de Eerlijke Klimaatagenda die gisteren is aangeboden aan de formateur, de ministers van EZK, Financien, LNV en I&M. Ook wordt het aan de Tweede Kamer gestuurd. Het is een concreet klimaatplan, gericht op economisch herstel na de coronacrisis, het aanpakken van de klimaatcrisis én het aanpakken van de toenemende ongelijkheid. De eerlijke Klimaatagenda is ondertekend door 21 organisaties – waaronder VHG – en door 20 hoogleraren, bestuurders, journalisten en opiniemakers.

Met de plannen wil de coalitie vooral mensen zonder werk en mensen met een lager inkomen laten profiteren van de klimaattransitie. Het plan zorgt voor bijna 130 duizend arbeidsjaren werk en jaarlijks bijna 7 miljoen ton minder CO2-uitstoot (gelijk aan de CO2-uitstoot van het wegverkeer). Daarnaast verbetert het de gezondheid van mensen met opgeteld 203 duizend gezonde levensjaren.

VHG-directeur Egbert Roozen: "VHG is erg trots op de plaats die groen in deze Klimaatagenda heeft. Groen is een verbindende schakel in het tegelijkertijd aanpakken en oplossen van vier grote problemen, namelijk werkloosheid, de klimaatcrisis, de ongezonde leefomgeving en ongelijkheid in de samenleving."

Download hier de Eerlijke Klimaatagenda

Groene banen
De extra werkgelegenheid ontstaat vooral in de groenvoorziening en in woningisolatiebranche, waar momenteel al een groot tekort is aan gekwalificeerd personeel. Daarom is een goed (om)scholingsprogramma cruciaal. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: "De banen die er door de energietransitie bij komen, moeten onder een fatsoenlijke cao vallen. Er is goede omscholing nodig voor wie zijn baan kwijtraakt, of compensatie als dat niet lukt. En de overheid moet mensen met een laag inkomen helpen hun woning te verduurzamen, alleen dan gaat de omschakeling lukken."

Hard nodig
De plannen komen bovenop bestaand klimaatbeleid zoals vastgelegd in het klimaatakkoord. Extra klimaatplannen zijn hard nodig want volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijft Nederland met het huidige beleid steken op slechts 34% CO2-reductie in 2030, terwijl er een nieuw Europees klimaatdoel van 55% reductie in 2030 is vastgelegd. 

Farid Tabarki, onafhankelijk voorzitter van de Eerlijke Klimaatcoalitie: "De klimaattransitie moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Als we de klimaatcrisis op een eerlijke manier aanpakken, biedt dat de unieke kans om ook onze levenskwaliteit te verbeteren. Voor iedereen, maar zeker voor de lagere en middeninkomens in onze samenleving."

Commissie Eerlijke Transitie
Ook wordt voorgesteld om een 'Commissie Eerlijke Transitie' in te stellen die de regering kan adviseren over klimaatbeleid dat zorgt voor een breed maatschappelijk draagvlak en de ongelijkheid niet vergroot. Zo'n commissie kan bestaan uit vertegenwoordigers van vakbond, bedrijfsleven, milieubeweging, wetenschap, emancipatiebeweging en planbureaus.

Europees herstelfonds
Dekking van de investeringskosten van 8,8 miljard euro kan worden gezocht in de miljarden euro die voor Nederland klaarliggen in het Europees herstelfonds, dat eist dat minimaal 37% besteed wordt aan klimaatmaatregelen. Verder kan Nederland nog altijd tegen negatieve rente geld lenen. De investeringskosten verdienen zich op verschillende manieren terug: De besparing op de energierekening na woningisolatie wordt omgezet in een bedrag waarmee de isolatiekosten worden terugbetaald. Omscholing leidt tot minder werkloosheid, en meer personeel voor de installatiebranche en groenvoorziening. En het vergroenen van Nederland zorgt voor veel CO2-reductie tegen relatief lage kosten. De eerlijke klimaatagenda zorgt voor een toename van het Bruto Binnenlands Product (bbp) van 1,8 milard euro.

Brede coalitie
De eerlijke klimaatagenda is opgesteld onder voorzitterschap van Farid Tabarki en wordt gesteund door Milieudefensie, FNV, Techniek Nederland, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), MVO Nederland, Jonge Klimaatbeweging, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie, Aedes, Woonbond, Nibud, Natuur en Milieufederaties, Nationale Jeugdraad, Fietsersbond, Reizigersvereniging Rover, Stichting Probos, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie, World Class Maintenance en MKB Amsterdam.

De eerlijke klimaatagenda wordt tevens ondersteund door diverse hoogleraren en bestuurders  waaronder Alexander Rinnooy Kan, Barbara Baarsma, Herman Wijffels, Thalita Muuse, Winnie Sorgdrager en Amma Assante.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org