VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

a301b627-afa4-422a-bfb8-7f1d0eb7355a

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

VHG-communicatieschema ‘Klimaatinvloeden op beeldbestekken’

do 22 jul 2021

Langdurige regenval en droogte zijn van invloed op de groene leefomgeving. Met het communicatieschema 'Klimaatinvloeden op beeldbestekken' kunnen opdrachtgevers en uitvoerende bedrijven bepalen of er sprake is van weers- of klimatologische omstandigheden die reden zijn om af te wijken van de overeengekomen afspraken in de opdracht (beeldbestek).

Als u dit schema gebruikt, kunt u nodeloze conflicten en boetes voorkomen en kan er vooraf beter worden ingespeeld op de te verwachten risico's. Partijen kunnen zo flexibel anticiperen op de voortgaande klimaatverandering, die wellicht zorgt voor nog extremere omstandigheden.

Communicatie
Een prettige samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van een beeldbestek hangt niet alleen af van een goed contract, maar vooral van de manier waarop je met elkaar omgaat. Communicatie, houding en gedrag, redelijkheid en billijkheid zijn noodzakelijk om mogelijke problemen door klimaatverandering het hoofd te bieden.

Downloaden
Het communicatieschema kunt u vanaf de VHG-website downloaden. Voor meer informatie over het communicatieschema kunt u contact opnemen met de VHG-Ondernemershelpdesk via 085 330 77 00 of ondernemershelpdesk@vhg.org.

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org