VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

0a463327-70b5-462d-abea-1bd52eaec1d0

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

VHG-reactie op Miljoenennota en Rijksbegroting

do 21 sep 2023

“Afgelopen dinsdag presenteerde het kabinet op Prinsjesdag de plannen voor 2024. Deze plannen hebben invloed op jou als VHG-lid, ongeacht je vakgebied of bedrijfsgrootte. Het thema bestaanszekerheid krijgt veel aandacht in de Miljoenennota. Maar ook vraagstukken zoals het klimaat, de energietransitie, de water-, bodem- en luchtkwaliteit, woningbouw en de arbeidsmarkt vragen om urgentie. Zeker op het gebied van de fysieke ruimte moeten keuzes gemaakt worden. Vergroenen moet hierbij een centrale plek hebben, vinden wij als Koninklijke VHG. Want vergroenen is de meervoudige oplossing voor een beter klimaat, een gezondere leefomgeving en welzijn van mensen en dieren. Dit zien we gelukkig ook in brede zin terug in de plannen van de diverse ministeries. En dat is goed nieuws voor ons als leden van VHG: de échte vergroeners van Nederland”, aldus John Koomen, voorzitter Koninklijke VHG.


Ben je nieuwsgierig naar de voorgestelde maatregelen? Klik hier voor een overzicht.

Groen is het uitgangspunt

VHG vindt het goed dat het kabinet niet wacht met het maken van keuzes over de inrichting van de fysieke ruimte. We denken graag mee over de nieuwe Nota Ruimte en de nieuwe ruimtelijk-economische visie voor Nederland. Onze inzet zal natuurlijk groen zijn. Hoe maak je woonwijken, bedrijventerreinen en winkelgebieden anders aantrekkelijker én klimaat- en toekomstbestendig? 

Normering

Door groen als uitgangspunt te nemen zorgen we voor meer biodiversiteit, fijnstof- en CO2-reductie, waterbuffering, een gezonde bodem, gezonde planten en de gezondheid van mensen. Om dit op goede wijze te realiseren en beheren, is kwaliteitsborging noodzakelijk. Daarom is het belangrijk dat er een normeringstelsel komt om de waarde van groen meetbaar, waardeerbaar en te monitoren maakt. VHG gaat zich met andere partijen de komende jaren inspannen voor een landelijk en breed gedragen, onafhankelijke en gezaghebbende normsystematiek.  

Ondernemen staat onder druk

De huidige tijd is economisch onzeker, dat merken ook ondernemers. De bedrijfskosten stijgen fors en de winstgevendheid staat onder druk doordat de stijging niet (volledig) kan worden doorbelast aan opdrachtgevers. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt krap en zet de vergrijzing ook door onder groenprofessionals. Bovendien belemmeren wet- en regelgeving en administratieve lasten het ondernemerschap. Het kan niet zo zijn dat de rekening voor maatschappijbrede uitgaven bij de ondernemer terecht komt. Als VHG maken wij ons in Den Haag en in de provincies hard voor goed en werkbaar ondernemerschap!


Verkiezingen in zicht

In de Miljoenennota en de Rijksbegroting staan de plannen waaraan de regering het geld wil uitgeven, wat deze gaan kosten en wat er verandert aan de belastingen. De Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten echter nog akkoord gaan met de voorgestelde plannen en kunnen begrotingsvoorstellen van het kabinet aanpassen. 
De voorstellen en maatregelen die in de begroting staan, kunnen - zeker met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht - dus nog veranderen. Daarom ontvangen jullie binnenkort een lobbyspecial van VHG. Hierin staan onze lobbydoelstellingen en lichten we toe hoe wij ons daarvoor inspannen. Zo bouwen we gezamenlijk aan een groener Nederland. We hopen in ieder geval op veel frisse groene ideeën en ambities van de politieke partijen!

Wat vinden ondernemers? Doe mee aan de Prinsjesdag Peiling 2023

VNO-NCV en MKB-Nederland willen jaarlijks in kaart brengen hoe Nederlandse ondernemingen terugblikken op de kabinetsplannen die tijdens Prinsjesdag bekend zijn gemaakt.

In aanloop naar de verkiezingen wordt dit jaar vooral gevraagd naar de verwachtingen en wensen die ondernemers hebben voor een nieuw kabinet. Waar moeten de nieuwe bewindspersonen vooral mee aan de slag? Waar liggen momenteel de grootste uitdagingen en belemmeringen voor jouw onderneming? Geef jouw mening en doe mee aan de Prinsjesdag Peiling 2023! Het invullen van de enquête kost slechts enkele minuten tijd. Jouw anonimiteit in dit onderzoek is gewaarborgd.

Klik hier om direct de enquete in te vullen!

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief