VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

7911989e-b484-4b0e-9ca0-c91560637212

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Vakantiewerk: wat zijn de regels?

di 19 jul 2022

​De schoolvakanties zijn begonnen. Veel jongeren vullen de vrije tijd voor een deel op met een vakantiebaan. Op deze jongeren zijn bij vakantiewerk de gewone regels van het arbeidsrecht van toepassing. Dat wil onder meer zeggen dat het minimum(jeugd)loon moet worden betaald, dat alle premies moeten worden ingehouden en dat er ook vakantiedagen worden opgebouwd.


Minimumleeftijd

De vakantiewerker moet minimaal 13 jaar oud zijn. Volgens het arbeidsovereenkomstenrecht in het Burgerlijk Wetboek (BW) kan een minderjarige van 16 jaar en ouder zelfstandig, zonder toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger, een arbeidsovereenkomst aangaan. Een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, heeft in beginsel wel de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger nodig, maar als de minderjarige 4 weken zonder die toestemming heeft gewerkt, wordt die toestemming geacht te zijn gegeven. Het BW noemt daarbij geen minimumleeftijd van 13 jaar. Deze leeftijd volgt dan ook niet uit het BW maar uit de Arbeidstijdenwet.

Arbeidstijdenwet

Voor de vakantiewerkers die jonger zijn dan 18 jaar geldt de bescherming van jeugdigen uit de Arbeidstijdenwet. Deze wet verbiedt in principe kinderarbeid. Onder kind (jongere) wordt verstaan een persoon jonger dan 16 jaar. De wet staat echter enkele uitzonderingen op dit verbod toe, maar stelt daarbij speciale regels, die gelden voor de aard van de te verrichten arbeid en de arbeids- en rusttijden.

In de eerste plaats moet het bij deze categorie jonge werknemers gaan om lichte, niet-industriële arbeid. Daarbij kan gedacht worden aan werk in winkels, kantoren, horeca, landbouw, maneges of campings. Vakantiewerkers mogen dus niet zomaar voor alle soorten werk worden ingezet, en het werk mag lichamelijk zeker niet te zwaar zijn. Wat betreft de arbeids- en rusttijden en de aard van het werk gelden op hoofdlijnen de volgende regels voor het werken tijdens vakantieweken:

Werktijden jongeren van 13 of 14 jaar

Jongeren van 13 of 14 jaar mogen op niet meer dan 5 dagen achter elkaar arbeid verrichten. Zij mogen niet op zondag werken. Er geldt een maximum van 7 uur per dag en 35 uur per week. Na 4,5 uur geldt een rustpauze van een half uur. De werktijden moeten zijn tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Tussen 2 werkdagen is een rusttijd van minstens 14 uur verplicht. Jongeren uit deze leeftijdscategorie moeten altijd onder toezicht werken, het werk mag niet te zwaar zijn.

Werktijden jongeren van 15 jaar

Voor vakantiewerk door jongeren van 15 jaar geldt eveneens een maximum van 5 dagen achter elkaar. Zij mogen in beginsel niet op zondag werken. Dit is alleen toegestaan als het in het bedrijf voor iedereen gebruikelijk is en bovendien moet er schriftelijke toestemming van de ouders zijn. Wanneer er op zondag wordt gewerkt, moet de zaterdag ervoor vrij zijn. Zij mogen niet langer werken dan 40 uur per week, waarvan ten hoogste 8 uur per dag.

Na 4,5 uur bestaat recht op een rustpauze van een half uur, en tussen 2 werkdagen is een rusttijd van ten minste 12 uur voorgeschreven. Een jongere van 15 jaar mag gedurende ten hoogste 6 weken vakantiewerk verrichten, waarvan ten hoogste vier weken aaneengesloten. Voor wat betreft de aard van het werk, mag het gaan om zelfstandiger werk. Werken met of in de buurt van machines is voor deze leeftijdscategorie nog niet toegestaan.

Werktijden jongeren van 16 en 17 jaar

Voor vakantiewerk door jongeren van 16 en 17 jaar geldt een maximum van 160 uur per 4 weken, maar nooit meer dan 45 uur per week en niet meer dan 9 uur per dag. Tussen 2 werkdagen geldt een verplichte rusttijd van ten minste twaalf uur. Na 7 dagen werken achtereen bestaat recht op anderhalve dag vrij. Bijna alle soorten werk zijn voor deze leeftijdscategorie toegestaan. Bij gevaarlijk werk, zoals werk met gevaarlijke machines, is de aanwezigheid van een oudere werknemer verplicht.

Gerelateerde tags

Personeel

Naar alle nieuws

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief