VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

dcffbf11-17a9-47f5-9376-113732911388

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Verplicht rapporteren over zakelijk verkeer medewerkers

ma 24 apr 2023

Grote bedrijven met honderd medewerkers of meer, moeten vanaf 1 januari 2024 gegevens aanleveren over het woon-werk- en zakelijke verkeer van hun medewerkers. Dit is een van de maatregelen die het kabinet treft om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen.


De gegevens met betrekking tot zakelijke verplaatsingen moeten werkgevers straks aanleveren bij de omgevingsdienst via een digitaal platform. Dit om te achterhalen of de CO2-uitstoot de komende jaren voldoende afneemt (reductiedoel 1 megaton in 2030). Is dit het geval, dan blijft het bij rapporteren. Als het niet lukt, krijgen deze grote bedrijven vanaf 2026 een verplichting om slimmer en zuiniger te reizen.

Tips en adviezen
Het gaat om het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof. Je hoeft niet zelf de CO2-uitstoot bij te houden of uit te rekenen. Op basis van de aangeleverde data berekent het formulier de bijbehorende CO2-emissie. Als werkgever ontvang je daarop terugkoppeling. Daarin staan alle relevante data met algemene tips en adviezen. De jaargegevens dienen uiterlijk 1 juli van het daaropvolgende jaar ingediend te worden. 

Meer informatie lees je later dit jaar in de nieuwsbrief van Koninklijke VHG!


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief