VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

c52fae4c-dc20-4583-b161-2193a5fe6313

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Voorkom verzuim bij mantelzorgers

do 02 sep 2021

Nederland vergrijst en mensen moeten langer thuis blijven wonen. Dit betekent een extra belasting voor mantelzorgers; de mensen die (onbetaald) moeten zorgen voor anderen, bijvoorbeeld ouderen. Voor hen zit even bijkomen op vakantie er vaak niet in: sommigen zijn in geen 25 jaar op vakantie geweest. U zult begrijpen dat dit alles een verhoogde kans geeft om vroeg of laat overbelast te raken en uit te vallen. Zorg goed voor uw mantelzorgende medewerkers. Dit is goed voor uw bedrijf en voor uw medewerkers. En zo kunt u verminderde productiviteit en zelfs verzuim voorkomen. Hoe gaat u als werkgever om met mantelzorgende medewerkers? Verzuimspecialist Sazas geeft tips.

Lastig gespreksonderwerp
Veel mantelzorgers hebben moeite om op het werk te praten over hun persoonlijke situatie. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Misschien willen ze werk en privé gescheiden houden. Maar het kan ook zijn vanwege carrièremogelijkheden of de angst om er later op te worden aangekeken.

In gesprek over mantelzorg
Door met medewerkers die mantelzorgen in gesprek te gaan, laat u zien dat u aandacht en begrip heeft voor zijn situatie en dat u wilt helpen als dat nodig is. Neem de tijd om de situatie van uw medewerker samen te bespreken. Enkele van de vragen die u kunt stellen, zijn:

 • Waar heb je het meeste last van bij het combineren van zorg en werk?
 • Wat zou het minder lastig maken om zorg en werk te combineren?
 • Weet je omgeving dat je mantelzorger bent en praat je daar met hen over?
 • Krijg je steun van je omgeving/collega's, en zo ja, op welke manier?

Maak concrete afspraken over de manier waarop jullie het doel willen bereiken en welke acties jullie hiervoor willen ondernemen. Schrijf deze op. Informeer of uw medewerker nog vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het gesprek en maak een vervolgafspraak.

Verlofregelingen
U kunt een medewerker die mantelzorger is steunen door hem of haar tijdelijk verlof aan te bieden. Dit kan met of zonder doorbetaling van het loon. Door het geven van verlof krijgt uw medewerker meer rust en zal hij of zij productiever zijn op het werk. Een win-winsituatie voor beiden. Enkele wettelijke regelingen voor verlof zijn bijvoorbeeld:

 • Kortdurend zorgverlof:
  Als een medewerker iemand wil verzorgen die zorg nodig heeft en dichtbij hem staat en niemand anders heeft die dit kan doen. Tijdens het verlof wordt het salaris voor 70% doorbetaald.
 • Langdurend zorgverlof:
  Een medewerker heeft recht op langdurend zorgverlof als iemand uit zijn omgeving levensbedreigend ziek is. Dit geldt ook als iemand uit zijn omgeving langere tijd ziek of hulpbehoevend is en niemand anders hem of haar kan verzorgen. Over de uren dat dit verlof geldt hoeft u geen salaris door te betalen.
 • Calamiteitenverlof:

Bij een onverwachte noodsituatie waarin uw medewerker voor iemand in zijn omgeving moet zorgen, heeft de medewerker recht op calamiteitenverlof. Dit is bijvoorbeeld het geval als een kind plotseling ziek wordt of bij een overlijden. De medewerker krijgt dan het salaris doorbetaald.

 • Zorgverlof in het buitenland:

Een medewerker mag zorgverlof opnemen om te zorgen voor iemand die dicht bij hem staat die in het buitenland woont. Er is niet in de wet bepaald dat de zorg in Nederland moet worden verleend.

Lees meer en download de gratis whitepaper
Meer weten over mantelzorg en werk? Klik hier voor meer informatie en onze gratis whitepaper over mantelzorg en werk


Gerelateerde tags

Personeel

Naar alle nieuws

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org