VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

7e589dc6-6fb4-413f-b849-79408088308f

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Vraag van de week: Ik las laatst iets over een verplichte interne klokkenluidersregeling. Heb ik daar ook mee te maken?

do 06 apr 2023

Dat hangt van de omvang van jouw bedrijf af. De verplichting van een interne klokkenluidersregeling is onderdeel van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). Deze wet is sinds 15 februari 2023 aangescherpt. 

Doel van deze wet is de voorwaarden voor het melden van misstanden binnen organisaties te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen.

Wanneer verplicht?

Vanaf 17 december 2023 is een klokkenluidersregeling verplicht voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers. Bedrijven met meer dan 250 medewerkers moeten al sinds 18 februari 2023 voldoen aan de verplichtingen uit deze wet. Deze werkgevers moeten een interne meldprocedure hebben die aan de eisen van de Wbk voldoet.

Wat moet erin staan?

In zo'n klokkenluidersregeling staat beschreven hoe binnen het bedrijf wordt omgegaan met het melden van (vermoeden van) een misstand. Het gaat dan om de volgende aspecten:

  • Hoe wordt er omgegaan met een interne melding? 
  • Wat wordt verstaan onder 'een vermoeden van een misstand'. 
  • Bij wie kan een medewerker (het vermoeden van) de misstand melden? 
  • Met welke vertrouwelijkheid wordt de melding behandeld?
  • Dat de medewerker in vertrouwen een adviseur kan raadplegen. 

Het uitgangspunt is dat vermoedens van misstanden eerst intern worden gemeld en behandeld. Wordt het vermoeden niet naar behoren behandeld, dan kan een medewerker zich wenden tot het zogenaamde Huis voor klokkenluiders

Meer weten?

Voor meer informatie en vragen hierover kun je contact opnemen met onze collega's van de VHG Ondernemershelpdesk via ondernemershelpdesk@vhg.org of 085 330 77 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. 


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief