VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

6b76fc9d-62ec-42a9-9117-95ada0800884

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Vraag van de week: Ik wil een stagiair aannemen. Moet ik hem een stagevergoeding aanbieden en hoe zit het dan met de doelgroepverklaring Loonkostenvoordeel (LKV)?

do 23 feb 2023

Het betalen van een stagevergoeding is niet wettelijk verplicht, maar in Nederland wel gebruikelijk, al verschilt dit van branche tot branche. 

Als werkgever bepaal je zelf de hoogte van de stagevergoeding, er zijn geen minimum- of maximumbedragen. Een behoorlijke mate van vrijheid dus.

Loonkostenvoordeel
Vanaf 1 januari 2017 zijn 3 nieuwe tegemoetkomingen van kracht ter compensatie van de loonkosten voor werkgevers wanneer het gaat om het aannemen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Eén van deze voordelen is het loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een beperking door ziekte of handicap in dienst nemen.

Tijdig aanvragen
Naast de inhoudelijke voorwaarden om voor de LKV in aanmerking te komen (behoort de werknemer in kwestie tot de doelgroep?) is het vooral van belang dat zo'n doelgroepverklaring LKV tijdig bij het UWV wordt ingediend, namelijk binnen 3 maanden na indiensttreding.

Let op! Wanneer een stagiair een stagevergoeding ontvangt wordt hij/zij als werknemer aangemerkt in het kader van deze regelgeving. Zorg daarom dat de aanvraag dus binnen 3 maanden na aanvang van de stageperiode wordt gedaan. Als dat gebeurt wanneer de stagiair na zijn stage "formeel" in dienst is getreden op basis van een arbeidsovereenkomst, dan ben je dus te laat.

Concreet komt het er dus op neer dat wanneer je een stagevergoeding aanbiedt, je ook binnen 3 maanden na aanvang van de stageperiode de aanvraag doelgroepverklaring LKV bij het UWV moet hebben ingediend. Bied je géén stagevergoeding aan, dan kun je wachten met het doen van de aanvraag tot 3 maanden na de ingangsdatum van een eventueel dienstverband dat op de stageperiode volgt.

Dit artikel is geschreven door De heer mr.  N.J.  Brouwer (Fyner) op verzoek van Koninklijke VHG.


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief