VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

869157a3-835c-42d1-a4b4-535c50e97d47

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Vraag van de week

do 29 jul 2021

Schade als gevolg van overstromingen in Limburg. Biedt de Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) dekking voor klussen die onderhanden zijn?

Een hoveniersbedrijf heeft werkzaamheden uitgevoerd, maar nog niet opgeleverd en volledig gefactureerd. Als gevolg van de overstromingen is de betreffende projectlocatie onder water gelopen met schade tot gevolg. Naast dat een groot deel van de werkzaamheden opnieuw moet worden uitgevoerd, zal ook een deel van de verwerkte materialen moeten worden vervangen. Wie is nu aansprakelijk voor deze schade?

De polis van aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven bevat veelal de clausule herlevering /(op)geleverde zaken, waardoor deze schade, voor zover bekend, in iedere aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is uitgesloten van dekking.

Overmacht
Het hoveniersbedrijf in dit voorbeeld zal zich als opdrachtnemer bij overstroming/extreme neerslag normaliter wel kunnen beroepen op overmacht, tenzij dat contractueel anders is overeengekomen. Het hoveniersbedrijf valt in deze situatie in principe niets te verwijten. Als het hoveniersbedrijf is aangesloten bij Koninklijke VHG kan het de opdrachtgever in dit kader ook wijzen op de overmachtsbepalingen in de leveringsvoorwaarden van VHG.

CAR-verzekering
In geval van een omvangrijke opdracht kan het hoveniersbedrijf mogelijk ook een beroep doen op een afgesloten CAR-verzekering (Construction All Risk).

Dit is een verzekering die alle materiële schade dekt die ontstaat gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.

Op 16 juli 2021 heeft het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van toepassing verklaard voor de materiële schade als gevolg van het hoogwater in Limburg van medio juli 2021. Bewoners, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten bij materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Hiervoor wordt momenteel een ministeriële regeling opgesteld, waarin de precieze voorwaarden worden opgenomen. Zodra de regeling is vastgesteld, volgt nadere informatie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling, zodra die gereed is, uit en laat taxaties uitvoeren, verwerkt de schadeformulieren, besluit namens de minister van Justitie en Veiligheid op aanvragen en betaalt uit.

Aansprakelijk gesteld
Als het hoveniersbedrijf toch aansprakelijk wordt gesteld door een opdrachtgever, is het advies om ten alle tijden contact op te nemen met zijn verzekeraar/tussenpersoon om de aansprakelijkheid ter beoordeling voor te leggen.

Bron: Havelaar en van Stolk, kennispartner VHG Ondernemershelpdesk

Meer informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de VHG Ondernemershelpdesk via ondernemershelpdesk@vhg.org of (085) 3307700. De VHG Ondernemershelpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Aanvullende informatie over welke schade wel of niet is verzekerd, vindt u op de website van het Verbond van verzekeraars en Rijksoverheid. Welke schade is wel of niet verzekerd? En, welke schade is optioneel te verzekeren? U kunt hier een document downloaden waarin het Verbond beknopt in gaat op de schadeafhandeling, verzekerbaarheid en toekomstbestendigheid. 

Dat ziet u in één oogopslag in de 'Infographic verzekerbaarheid klimaatrisico's'.

De infographic is onderverdeeld in verschillende vormen van extreem weer:

  *   Regen

  *   Overstroming

  *   Hagel

  *   Wind

  *   Droogte

  *   Sneeuw, vorst en ijzel

De infographic is ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
 
T 085 330 77 00
E info@vhg.org