VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

0bac23c5-b900-4b5f-b9ea-809dc16ba9ed

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Vragen of klachten over aanbestedingen? Leg ze voor aan het Adviescentrum Aanbestedingen

do 01 dec 2022

Het Adviescentrum Aanbestedingen 'Grond, Wegen en Groen' (ACA GWG) is dé vraagbaak voor onafhankelijk advies bij aanbestedingen. Als lid van Koninklijke VHG kunt u kosteloos gebruik maken van de diensten van ACA GWG. Heeft u bijvoorbeeld een vraag of klacht over een bepaling in de aanbestedingsstukken, of klopt er iets niet in het bestek? Neemt u dan contact op met ACA GWG en u hebt binnen 24 uur antwoord. 

ACA GWG controleert de correcte toepassing van relevante aanbestedingswet- en regelgeving op basis van vragen uit de markt. Ook geeft deze organisatie antwoord op aanbestedingsvragen van VHG-leden. Als er sprake is van onjuistheden in een aanbestedingsprocedure, dan kan ACA GWG actie ondernemen bijvoorbeeld door het stellen van vragen voor de Nota van Inlichtingen of het indienen van een klacht. Dit alles gebeurt steeds anoniem zodat uw bedrijfsnaam niet bekend wordt. ACA GWG is sinds 1999 speciaal actief voor de sectoren grond, wegenbouw en groen met het doel om onjuistheden in de aanbesteding te corrigeren en het aanbestedingsproces te verbeteren.

Voorbeelden van vragen

Wat voor vragen behandelt ACA GWG zoal? Als voorbeeld van de dienstverlening twee onlangs gestelde vragen, met een positieve uitkomst:

Onterechte geschiktheidseis
De eerste vraag gaat over een geschiktheidseis die een aanbestedende dienst stelde in een groenbestek. Van inschrijvers werd geëist dat zij lid waren van de brancheorganisatie 'Netwerk Groene Bureaus'. Een ondernemer diende een bezwaar in bij ACA GWG, die het bezwaar terecht achtte. De gestelde eis is in strijd met het proportionaliteitsbeginsel en gelijkheidsbeginsel, omdat partijen zonder lidmaatschap de opdracht ook naar behoren kunnen uitvoeren. ACA GWG heeft daarom een onderbouwde vraag gesteld in de Nota van Inlichtingen. Met succes, de aanbestedende dienst besloot deze eis in zijn geheel te laten vervallen.

Buitensporige referentie-eis
Het tweede voorbeeld gaat over een referentie-eis in een groenbestek. Inschrijvers moesten aantonen dat zij in een eerdere aanbesteding minimaal 5.000 ton bomengranulaat hadden geleverd en aangebracht in één opdracht. Een ondernemer meldde zich bij ACA GWG, die na beoordeling van het bezwaar tot de conclusie kwam dat de eis inderdaad buitensporig was. De uiteindelijk te verstrekken opdracht bevatte namelijk een veel kleinere levering van bomengranulaat, verdeeld over deelopdrachten. De gestelde eis was dan ook niet in verhouding tot het uit te voeren werk en daarmee disproportioneel. Ook in deze aanbestedingsprocedure heeft ACA GWG vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. De aanbestedende dienst heeft naar aanleiding van de vragen van ACA GWG besloten de referentie-eisen aan te passen.

Heeft u ook een vraag of klacht over aanbesteding?

Neem contact op met ACA GWG via 088 69 61 300 of stuur een mail naar info@acagwg.nl Op de website van ACA GWG leest u meer over het nut en de dienstverlening van dit adviescentrum

VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief