VHG  |  Ondernemer  |  Nieuws  |  Artikel

Skip Navigation Linksdefault

"Voor ondernemers in het groen"

86d8eafe-4fc2-4008-b6da-64bd196a0f7c

VHG Nieuws

Nieuws en actualiteiten. Blijf op de hoogte van alle relevante thema's.

Ziekte tijdens proeftijd: welke regels zijn er?

do 17 aug 2023

​De proeftijd is een periode waarin je als werkgever kennismaakt met een nieuwe medewerker. Er wordt dan gekeken in hoeverre de functie bij de medewerker past. Tijdens de proeftijd gelden minder strenge regels dan na afloop van de proeftijd, vooral rondom ontslag. Zo mag het contract in de proeftijd zowel door jou als werkgever als door de medewerker direct worden opgezegd. Maar hoe zit dit als jouw medewerker tijdens de proeftijd ziek wordt? Je leest het in dit artikel van Sazas.


Ontslag tijdens ziekte in proeftijd

Tijdens de proeftijd gelden er bijzondere ontslagregels. Waar je als werkgever in een normale situatie niet zomaar een zieke medewerker kunt ontslaan, ligt dat in een proeftijd anders. Tijdens de proeftijd mag je besluiten om niet verder te gaan met een medewerker die ziek wordt. Toch zijn er uitzonderingen. Het contract mag dan niet worden opgezegd tijdens de proeftijd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je als werkgever:
je niet houdt aan de wettelijke regels rondom de proeftijd;
je niet houdt aan de basisregels van goed werkgeverschap;
je het contract beëindigt omdat de medewerker ziek is.

Regels rondom proeftijd

Het contract mag alleen beëindigd worden in de proeftijd als de proeftijd geldig is. Een geldige proeftijd voldoet aan alle wettelijke regels, zoals de maximale periode van de proeftijd. De belangrijkste regels zijn:
als de looptijd van het contract zes maanden of minder is, mag er geen proeftijd zijn;
de proeftijd mag maximaal één maand duren bij een tijdelijk contract met een looptijd van meer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar;
bij een contract van onbepaalde tijd of met een looptijd van twee jaar of langer, mag de proeftijd maximaal twee maanden duren;
er mag alleen een proeftijd zijn in het eerste contract tussen jou en de medewerker.

Ziekte, proeftijd en goed werkgeverschap

Als je tijdens de proeftijd geen goed werkgeverschap hebt getoond, kan de rechter de beëindiging van het contract tijdens ziekte als onterecht zien. Goed werkgeverschap is opgenomen in het burgerlijk wetboek (artikel 7:611) en is voor elke werkgever dus een plicht, ook tijdens de proeftijd.
Wanneer ben je een ‘goede werkgever’? Er bestaan zes basisregels van goed werkgeverschap:
1. hanteer het zorgvuldigheidsbeginsel;
2. maak geen misbruik van jouw machtspositie;
3. motiveer grote beslissingen;
4. hanteer het vertrouwensbeginsel;
5. behandel medewerkers gelijk;
6. zorg voor een goede verzekering.

Ziekte van medewerker mag niet de reden van ontslag zijn

Het ontslaan van een medewerker tijdens de proeftijd mag. Maar let op: ziekte mag nooit reden van ontslag zijn, ook niet tijdens de proeftijd. Dat is discriminatie. Als een medewerker kan laten zien dat het ontslag een direct gevolg is van zijn of haar ziekte, kan een rechter besluiten dat het ontslag niet geldig is.

Om een zieke medewerker te ontslaan tijdens een proeftijd, moet je geldige redenen hebben. Denk aan het niet goed uitvoeren van taken of een reorganisatie. Als goed werkgever moet je een geldige reden hebben voor het ontslag van een medewerker.

Benieuwd wat deze basisregels inhouden? Je leest het op Sazas.nl


VHG - Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Horaplantsoen 20
6717 LT Ede
T 085 330 77 00
E info@vhg.org

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Direct inschrijven voor de nieuwsbrief